Η μελέτη του δομικού υλικού του αρχαιολογικού οικισμού της Τούμπας Θεσσαλονικής με τη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η μελέτη του δομικού υλικού του αρχαιολογικού οικισμού της Τούμπας Θεσσαλονικής με τη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων (EL)

Παπαδοπούλου, Χριστίνα

aegean

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη μελέτη του δομικού υλικού του αρχαιολογικού οικισμού Τούμπας Θεσσαλονίκης με τη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων. Για την πραγματοποίηση της εργασίας αναλύθηκαν 20 δείγματα οικοδομικού υλικού. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν 8 δείγματα πλιθιών(Δείγματα 1-8), 2 δείγματα συνδετικού υλικού (δείγματα 18-19) και ένα δείγμα επιχρίσματος (δείγμα 20) απο τον λόφο της Τούμπας και 9 δείγματα πλιθιών (δείγματα 9-17), που είχαν συλλεχθεί κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους. Τα δείγματα αναλύθηκαν με τις φασματοσκοπικές μεθόδους ακτίνων Χ Φθορισμού (XRF) και της υπέρυθρης ακτινοβολίας με τη χρήση μετασχηματισμών Fourier (FTIR). Τα συμπεράσματα των αναλύσεων αφορούν στην αναγνώριση της χημικής και ορυκτολογικής σύστασης του δομικού υλικού. Η εργασία αυτή συμβάλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων για τον προϊστορικό οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

masterThesis

Τούμπα Θεσσαλονίκης (EL)
Πλίνθος (EL)
Ftir (EL)
Mudbrick (EL)
Φασματοσκοπία (EL)
Xrf (EL)


2018-01


2019-08-27T12:48:39Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.