Συγκέντρωση εδαφικού ραδονίου και συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Συγκέντρωση εδαφικού ραδονίου και συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες (EL)

Ιωαννίδης, Ιγνάτιος

aegean

Ένα από τα πιο σημαντικά ραδιενεργά αέρια που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα θεωρείται το ραδόνιο. Tο ραδόνιο εκπέμπεται μέσα από τα πετρώματα και έχει τη δυνατότητα να διαφεύγει με ευκολία στον αέρα. Το ραδόνιο έχει τη δυνατότητα επίσης να εισέρχεται σε εσωτερικούς χώρους σπιτιών, σε χώρους εργασίας σε σημαντικές συγκεντρώσεις και η αναπνοή του μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Στην παρούσα εργασία θα περιγραφούν αναλυτικά ο τρόπος σχηματισμού του, οι φυσικές του ιδιότητες, οι τρόποι εισόδου του σε κτίρια, οι επιπτώσεις του για την υγεία, τα μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν, οι συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του. Στο 2ο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν μετρήσεις συγκεντρώσεων ραδονίου και ατμοσφαιρικών παραγόντων που έγιναν στο χώρο του πανεπιστήμιου στη Μυτιλήνη και θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης των. Ατμοσφαιρικοί παράγοντες που αναλύθηκαν είναι: Η σχετική υγρασία (%), η ατμοσφαιρική πίεση (mbar), η θερμοκρασία (°C), η ηλιακή και η καθαρή ακτινοβολία (W/m2) καθώς και η επίδραση του ανέμου (m/s).

masterThesis

radon (EL)
περιβαλλοντικοί παράγοντες (EL)
ραδόνιο (EL)
correlation (EL)
environmental factors (EL)
συσχέτιση (EL)


2017-05-20


2019-08-27T12:49:04Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.