Οικονομική ύφεση, λιτότητα και ανισότητα των φύλων στην εργασία: οι απόψεις των γυναικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEconomic recession, austerity and gender inequality at work: the views of female workers in the private sector (EL)
Οικονομική ύφεση, λιτότητα και ανισότητα των φύλων στην εργασία: οι απόψεις των γυναικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (EL)

Γλυτσού, Μαγδαληνή

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά το σύγχρονο πρόβλημα της οικονομικής ύφεσης και των μέτρων λιτότητας που ακολούθησαν, συγκριτικά με τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν στην ανισότητα των φύλων και πιο εστιασμένα στον εργασιακό τομέα. Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι απόψεις των γυναικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με το πώς επηρέασε η οικονομική ύφεση και η λιτότητα την ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.

masterThesis

ανισότητα (EL)
οικονομική ύφεση (EL)
λιτότητα (EL)
εργασία (EL)


2018-09-20


2019-09-16T10:40:43Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.