Σώμα, θεατρικές τέχνες, προσωπική και κοινωνική αλλαγή: ερμηνευτικά σχήματα εκπαιδευτικών νήσου Λέσβου (2015-2018)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣώμα, θεατρικές τέχνες, προσωπική και κοινωνική αλλαγή: ερμηνευτικά σχήματα εκπαιδευτικών νήσου Λέσβου (2015-2018) (EL)

Βαϊράμη, Χαραλαμπία

aegean

Πολλοί εκπαιδευτικοί της Λέσβου δραστηριοποιούνται στο χώρο του θεάτρου, είτε συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικούς θιάσους είτε παρακολουθώντας σεμινάρια για την χρήση θεατρικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, η χρήση θεατρικών τεχνικών εξειδικεύεται για να ενισχύσει και να συμπληρώσει τομείς που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , προβλήματα συμπεριφοράς κ.α. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει, με την χρήση ποιοτικών μεθόδων, τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των διάφορων θεατρικών τεχνικών στην τάξη ,στο χώρο της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας, αλλά και την προσφορά της θεατρικής εμπειρίας στην καθημερινή τους ζωή. Στόχος είναι να αναδυθεί μέσα από τις εμπειρίες τους το θέατρο ως ένα μέσο προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής, ως μια διαδικασία που περίτεχνα εμπλέκει το άτομο σε μια συλλογικότητα, ταυτόχρονα φορέας κοινωνικοποίησης, προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής.

masterThesis

σώμα (EL)
theater (EL)
θέατρο (EL)
κοινωνική αλλαγή (EL)
human body (EL)
social change (EL)


2018-01


2019-09-17T13:04:47Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.