Χρηματιστηριακές επενδύσεις στον τουρισμό: σχηματισμός δείκτη & διαχείριση χαρτοφυλακίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρηματιστηριακές επενδύσεις στον τουρισμό: σχηματισμός δείκτη & διαχείριση χαρτοφυλακίου (EL)

Χαρίση, Ευαγγελία

aegean

Στις μέρες μας η γνώση της χρηματοοικονομικής είναι απαραίτητη για όλους όσους ζουν και κινούνται στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία, αρχικά ορίζεται αναλυτικά ο στόχος της χρηματοοικονομικής διοικητικής ως η μεγιστοποίηση της αξίας όλης της επιχείρησης, πιο στενά ως η μεγιστοποίηση της αξίας του μεριδίου των μετόχων στην επιχείρηση και ακόμη πιο στενά ως η μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης. Κατόπιν, αναλύεται η θεωρία του χαρτοφυλακίου, όπου αντικείμενό της είναι η ανάλυση της διαδικασίας επιλογής των άριστων χαρτοφυλακίων από την πλευρά των ορθολογικών επενδυτών. Στη συνέχεια γίνεται μια ερευνητική επισκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας και τέλος, επιδιώκετε η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με όλες τις εισηγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο του Βερολίνου, ο σχηματισμός ενός δείκτη που να αντικατοπτρίζει την εικόνα του. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγονται τα διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο για την κάθε μετοχή και μέσα από μια σειρά αναλύσεων φτάνουμε σε μια σειρά αποτελεσμάτων. Κατόπιν, ολοκληρώνουμε την έρευνα με την συλλογή των αντίστοιχων διαθέσιμων στοιχείων για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου τη Φρανκφούρτης, ο οποίος εκφράζει τη συνολική εικόνα της Γερμανικής κεφαλαιαγοράς και κάνουμε σύγκριση αυτών με τα ευρήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο μας.

masterThesis

Tourism (EL)
Τουρισμός (EL)
Investments (EL)
Διαχείριση χαρτοφυλακίου (EL)
Portfolio management (EL)
Χρηματιστηριακές επενδύσεις (EL)


2019


2019-11-27T11:01:36Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.