Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματικότητα (EL)

Σπυριδάκη, Μαρία

aegean

Μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι οι χρήστες του διαδικτύου, το χρησιμοποιούσαν για να διαβάσουν και να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερο οι καταναλωτές χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες όπως social networking, ιστολόγια και wikis για να μοιραστούν, να δημιουργήσουν και να συζητήσουν στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε με τα Social Media, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρκετά τις πωλήσεις μία επιχείρησης, τη φήμη και την επιβίωση της. Η έρευνα είχε ως στόχο να παρουσιάσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την επιχειρηματικότητα στην εποχή που διανύουμε. Αναφέρετε τι ακριβώς είναι τα Social Media, σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται, ποια η διαφορά με τα social networks και με ποιον τρόπο η επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ εκτοξεύουν τη δημοτικότητα τους. Οι χρήστες του διαδικτύου υιοθετούν όλο και πιο ενεργό ρόλο στο μάρκετινγκ με τις εταιρίες και με τη σειρά τους εκείνες οργανώνουν online προγράμματα για εκστρατείες κοινωνικού μάρκετινγκ, ώστε να προσεγγίσουν τους διαδικτυακούς καταναλωτές. Μεγάλη δύναμη στη στρατηγική που ακολουθούν οι εταιρίες προκύπτει από την επιρροή που υπάρχει σε μεγάλες πλατφόρμες όπως YouTube, Facebook, Twitter κ.α. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται τόσο ψηφιακά όσο και παραδοσιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας που είναι απαραίτητα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η βιβλιογραφία για την έρευνα που διεξάχθηκε είναι αρκετά εκτεταμένη και για αυτό το λόγο σταθήκαμε σε μερικές από αυτές. Για την επίτευξη της εργασίας και την εύρεση της βιβλιογραφίας αναζητήθηκαν άρθρα, βιβλία και τεκμήρια από διάφορες βάσεις της επιστημονικής κοινότητας και τον παγκόσμιο ιστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα “Social Media” είναι ένας γενικότερος όρος που εμπερικλείει ειδικότερες κατηγορίες μέσα σε αυτόν. Στον ελλαδικό χώρο συχνά συναντάμε να υπάρχει σύγχυση και παραλληλισμός του όρου με τα social networking. Πράγμα που δεν συμβαίνει στη πραγματικότητα και εντοπίζεται ξεκάθαρα στην αγγλική βιβλιογραφία. Τα Social Media ήρθαν για να μείνουν. Πλέον αποτελεί μέρος επιστημονικού πεδίου και είναι εμφανές ότι έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας.

masterThesis

κοινωνικά δίκτυα (EL)
entrepreneurship (EL)
e-commerce (EL)
επιχειρηματικότητα (EL)
ηλεκτρονικό εμπόριο (EL)
social media (EL)


2019-09-30


2020-01-13T08:29:12Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.