Εξετάζοντας την πραγμάτωση του φύλου και της σεξουαλικότητας μέσω της διεπίδρασης σε μια σχολική τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξετάζοντας την πραγμάτωση του φύλου και της σεξουαλικότητας μέσω της διεπίδρασης σε μια σχολική τάξη (EL)

Κούρτογλου, Κυριακή

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά πώς τα παιδιά μέσα από τη γλωσσική διεπίδραση συγκροτούν και αναπαράγουν τις έμφυλες και σεξουαλικές τους ταυτότητες καθώς και αν ενστερνίζονται τις επικοινωνιακές στρατηγικές και τα διαφοροποιημένα γλωσσικά σχήματα που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στις συνομιλίες τους. Για το λόγο αυτό εξετάζονται οι γλωσσικές και οι επικοινωνιακές επιλογές των παιδιών, όπως συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε μεικτές και αμιγείς ομάδες εντός της σχολικής τάξης στα πλαίσια του μαθήματος. Για τις ανάγκες της έρευνας, λοιπόν, που εκπονήθηκε για δύο χρονιές στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ ενός ορεινού Δημοτικού Σχολείου στη Λέσβο, πραγματοποιήθηκαν μαγνητοφωνήσεις. Σημαντικό παράγοντα για την έρευνα αποτέλεσε το γεγονός πως υλοποιήθηκε στο σχολικό πλαίσιο το οποίο είναι, μετά την οικογένεια, ένα περιβάλλον που επηρεάζει τη γλωσσική κοινωνικοποίηση των παιδιών, ενισχύει τα έμφυλα στερεότυπα και προσδοκά την ετεροκανονική συμπεριφορά.

masterThesis

γλωσσική διεπίδραση (EL)
gender and sex identities (EL)
έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα (EL)
language socialization (EL)


2016-08


2020-01-13T08:30:51Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.