Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ τανυστής καμπυλότητας (EL)

Μαργέτη, Ιωάννα

aegean

Η εργασία έχει ως θέμα τον “τανυστή καμπυλότητας”, βασικό αντικείμενο μελέτης της γεωμετρίας Riemann. Αφού αρχικά εισάγεται η έννοια της διαφορίσιμης πολλαπλότητας και παραθέτονται μερικά παραδείγματα πολλαπλοτήτων, μελετώνται βασικές έννοιες επί πολλαπλοτήτων (διαφορισιμότητα, εφαπτόμενο διάνυσμα, διαφορικό, καμπύλες). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γεωμετρία μιας λείας πολλαπλότητας. Αφού εισάγεται η έννοια της συνοχής και ορίζεται η μετρική Riemann καθώς και η μοναδική συνοχή που είναι συμβατή με αυτή τη μετρική (συνοχή Levi-Civita), ορίζεται ο τανυστής καμπυλότητας και μελετώνται οι αλγεβρικές ιδιότητές του, ενώ τέλος ορίζονται και άλλες ασθενέστερες μορφές καμπυλότητας όπως η καμπυλότητα Ricci και η αριθμητική καμπυλότητα.

masterThesis

καμπυλότητα (EL)
τανυστής (EL)
πολλαπλότητα (EL)
manifold (EL)
tensor (EL)
curvature (EL)


2019-09


2020-01-13T08:33:30Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.