Προσαρμογή, εφαρμογή και χρησιμότητα του WORLDSCALE μετά το 2020

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσαρμογή, εφαρμογή και χρησιμότητα του WORLDSCALE μετά το 2020 (EL)

Αρβανιταντώνης, Δημήτρης

aegean

Η διπλωματική αυτή εργασία διερευνά την προσαρμογή, την εφαρμογή και την χρησιμότητα που θα έχει ο δείκτης των ναύλων στα δεξαμενόπλοια ή αλλιώς το WORLDSCALE μετά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το έτος 2020. Πιο συγκεκριμένα στην συγκεκριμένη εργασία ερευνάται κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα επηρεάσουν τον δείκτη WORLDSCALE και φυσικά τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους δεξαμενόπλοια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην εργασία καθώς επίσης αναφέρεται η δομή και η μεθοδολογία την οποία έχει ακολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και η κατανόηση του θέματος όπως επίσης παρουσιάζεται και ο ορισμός του WORLDSCALE. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τον δείκτη WORLDSCALE δηλαδή ποια χρονολογία εφαρμόστηκε και ξεκίνησε να ισχύει, ποιοι τον δημιούργησαν, καθώς και η ιστορία των δεξαμενόπλοιων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους δείκτες BDTI & BCTI καθώς και μια παρουσία διαγράμματος για την τωρινή κατάσταση των δεικτών όπως και μια μικρή αναφορά στους ναυτιλιακούς κύκλους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από τον IMO και θα ξεκινήσουν να ισχύουν το έτος 2020. Θα γίνει εκτίμηση για κάποιο εναλλακτικό καύσιμο από το VLSFO και κατά πόσο είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και κάποιες εκτιμήσεις για τις τιμές που θα έχουν τα καύσιμα (MGO, HSFO, VLSFO). Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μία μελέτη μέσω ερωτήσεων που έχουν γίνει σε συνέντευξη που έχει πραγματοποιηθεί με κάποιους broker ναυτιλιακών επιχειρήσεων για το κατά πόσο θα επηρεάσουν κατά την γνώμη τους τις τιμές των ναύλων τα μέτρα του IMO 2020 όπως και στην συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που δημιουργήθηκαν από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

masterThesis

shipping circles (EN)
δείκτης Worldscale (EN)
shipping conferences (EN)
ναυτιλιακοί κύκλοι (EN)
Worldscale index (EN)
ΙΜΟ 2020 (EN)


2019-11-07


2020-01-31T12:36:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.