Η επιχειρηματικότητα και η επιρροή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξή της: εξέλιξη της έρευνας και πρακτικές εφαρμογές σε πανεπιστημιακό επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επιχειρηματικότητα και η επιρροή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξή της: εξέλιξη της έρευνας και πρακτικές εφαρμογές σε πανεπιστημιακό επίπεδο (EL)

Αποστολάκης, Μίνως

aegean

Η επιχειρηματικότητα για πολλά χρόνια παρέμενε μια κάπως περιθωριακή έννοια στα πλαίσια της οικονομικής ανάλυσης. Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μετά, η σημασία που της αποδόθηκε, λόγω της σύνδεσής της με την οικονομική ανάπτυξη και της δυνατότητες που προσφέρει στο νέο, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό πλαίσιο, οδηγεί σε μια τεράστια αύξηση της επιστημονικής έρευνας για το θέμα και την ανάπτυξη ενός καινούριου επιστημονικού κλάδου. Αυτή η αυξημένη σημασία της επιχειρηματικότητας οδηγεί και στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική εκπαίδευση, ως μέσο για να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί. Οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ο.Ο.Σ.Α. προσπαθούν να ενημερώσουν για την αναγκαιότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η πιο στενή θεώρηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης έχει ως στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν το άτομο στην επιλογή επιχειρηματικής καριέρας. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και μια πολύ ευρύτερη θεώρηση, η οποία έχει ως στόχο τη γενικότερη προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργία ατόμων ικανών να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα και το άγνωστο, σε ένα κόσμο που ολοένα αλλάζει προς, πολλές φορές, αναπάντεχες κατευθύνσεις. Στο πανεπιστημιακό πλαίσιο, η επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκινά από τις Η.Π.Α., με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθεί αρκετά αργότερα, από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Ξεκινώντας από την διδασκαλία μερικών σχετικών μαθημάτων στα πλαίσια των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, η επιχειρηματική εκπαίδευση όλο και επεκτείνεται, όπως και η επιστημονική έρευνα για αυτή. Όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω αρκετών αμφισβητήσεων, που κυμαίνονται από την αμφισβήτηση του εάν αλλοιώνει το χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, την αμφιβολία, ακόμα και σε πανεπιστημιακούς κύκλους, του εάν πρόκειται για κάτι που μπορεί να διδαχθεί, μέχρι τις διαφωνίες για την πιο κατάλληλη χωροθέτησή της μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ταυτόχρονα, η επιστημονική έρευνα εξελίσσεται αναζητώντας τις καταλληλότερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μέσα και τεχνικές που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, όπως και τους τρόπους που αυτό μπορεί να αξιολογηθεί.

masterThesis

επιχειρηματική εκπαίδευση (EL)
university education (EL)
πανεπιστημιακή εκπαίδευση (EL)
entrepreneurship (EL)
entrepreneurship education (EL)
επιχειρηματικότητα (EL)


2019-09-21


2020-01-31T12:37:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.