Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Θεώρημα Radon-Nikodym (EL)

Χασιώτη, Ευφροσύνη-Μαρία

aegean

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διατύπωση και η απόδειξη του θεωρήματος Lebesgue-Radon-Nikodym. Το κύριο θέμα που πραγματεύεται το παραπάνω θεώρημα είναι η διαφόριση ενός μέτρου ν ως προς ένα άλλο μέτρο µ, όπου τα μέτρα µ και ν ορίζονται στην ίδια σ-άλγεβρα. Αρχικά, θα αποδειχθεί σε μία πιο γενική και αφηρημένη βάση και έπειτα θα αποδειχθεί στην περίπτωση όπου το μέτρο µ είναι το μέτρο Lebesgue στον χώρο Rn. ΄Αμεσο αποτέλεσμα του παραπάνω για την ειδική περίπτωση όπου η διάσταση του χώρου Rn είναι 1, δηλαδή, R1, είναι το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού για Lebesgue ολοκληρώματα. Η απόδειξη του θεωρήματος Lebesgue-Radon-Nikodym θα γίνει με τη χρήση των προσημασμένων μέτρων και έπειτα θα αναδιατυπωθεί και για τα μιγαδικά μέτρα. Ο λόγος που θα αποδείξουμε το εν λόγω θεώρημα στην πιο επεκτεταμένη μορφή του, δηλαδή ώστε το μέτρο να λαμβάνει και αρνητικές τιμές ή ακόμη και μιγαδικές τιμές, είναι η χρήση τους σε πολλούς κλάδους των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών.

masterThesis

Θεώρημα διαφορισιμότητας του Lebesgue (EL)
Θεώρημα Radon-Nikodym (EL)
προσημασμένα μέτρα (EL)
The Radon-Nikoym theorem (EL)
signed measures (EL)
The Lebesgue differentiation theorem (EL)


2018-03-27


2020-02-03T13:20:56Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.