Τουρισμός στο Διαδίκτυο: εφαρμογή τεχνικής ανάλυση περιεχομένου σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤουρισμός στο Διαδίκτυο: εφαρμογή τεχνικής ανάλυση περιεχομένου σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων (EL)

Παπαλεξάνδρου, Ιωάννης

aegean

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στον Ηλεκτρονικό τουρισμό και συγκεκριμένα στοχεύει να δώσει απαντήσεις στο μοντέλο στρατηγικής θα πρέπει να ακολουθήσει ο σύγχρονος ξενοδόχος ώστε να ενισχύσει την αναγνωσιμότητα της επιχείρησης στο διαδίκτυο, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα του ξενοδοχείου. Έτσι, σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μια εις βάθος μελέτη του οικοσυστήματος του ηλεκτρονικού τουρισμού αποσαφηνίζοντας τις οντότητες εκείνες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικτυακή διανομή του τουριστικού προϊόντος (Online hotel distribution) όπως π.χ. τους διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες(Online Travel Agencies,Ο.Τ.Α.) και τις διαδικτυακές κριτικές (Online Reviews). Ακόμη, θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των O.T.A καθώς και πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη κάθε μια από της οντότητες του ηλεκτρονικού τουρισμού ώστε να επιτύχει μια αποτελεσματικότερη κερδοφόρα διαδικτυακή παρουσία. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει ο ξενοδόχος στη διάθεση του για την διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης στο διαδίκτυο είναι η ιστοσελίδα (website) του ξενοδοχείου. Έτσι, μέσα από την έρευνα που θα διενεργήσουμε θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν την ιστοσελίδα ανταγωνιστική και ελκυστική προς τον επισκέπτη. Εφαρμόσαμε τη τεχνική της Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis) σε 80 ξενοδοχεία της Αθήνας που επιλέχθηκαν από το Booking.com με κριτήριο να είναι 4* και 5* αστέρων. Στην έρευνα πήραν μέρος 2 εκπαιδευμένοι κριτές οι οποίοι βάση επιλεγμένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, διαδραστικότητα, το μάρκετινγκ και την πλοήγηση μέσα στην ιστοσελίδα αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία και αποσαφήνισαν τη κατάσταση που επικρατεί στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για την ανάλυση περιεχομένου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, βάση βιβλιογραφικής επισκόπησης(Βασική Αξιολόγηση), και βάση στις σύγχρονες τάσεις (Εξειδικευμένη Αξιολόγηση)που επικρατούν στις ιστοσελίδες του ξενοδοχειακού κλάδου. Τέλος, η παρούσα έρευνα δίνει τη δυνατότητα στο ξενοδόχο να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαμβάνει η ιστοσελίδα του ώστε να είναι λειτουργική και ανταγωνιστική.

masterThesis

ανάλυση περιεχομένου (EL)
content Analysis (EL)
e-Tourism (EL)
ιστοσελίδες ξενοδοχείων (EL)
website evaluation (EL)
ηλεκτρονικός τουρισμός (EL)


2019-09-29


2020-02-03T13:23:31Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.