Κριτική παρουσίαση των ερευνών αναφορικά με τα στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτική παρουσίαση των ερευνών αναφορικά με τα στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων (EL)

Χασιώτης, Ιωάννης

aegean

Η παρούσα εργασία συνιστά μια κριτική επισκόπηση και παρουσίαση των ερευνών σχετικά με τα στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων από μάνατζερς. Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία ξεκινά με μια εισαγωγή η οποία δίνει το περίγραμμα της διαχείρισης συγκρούσεων. Στη συνέχεια, ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις και η ενημέρωση του εύρους τους, το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην διερεύνηση των στυλ συγκρούσεων που υιοθετούν οι μάνατζερς προκειμένου να επιλύσουν συγκρούσεις στον χώρο εργασίας τους. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μια κριτική επισκόπηση 60 επιστημονικών άρθρων τα οποία πραγματεύονται τα στυλ διαχείρισης συγκρούσεων που υιοθετούν οι μάνατζερς σε ένα εύρος επιχειρήσεων και κρατών με έμφαση σε χώρες της Ασίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που εξάγονται από το σύνολο της εργασίας.

masterThesis

στυλ (EL)
management (EL)
conflicts (EL)
συγκρούσεις (EL)
διαχείριση (EL)
styles (EL)


2019-06


2020-02-04T11:38:44Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.