Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ασφάλεια πλοίων στα αγκυροβόλια: η περίπτωση των δεξαμενόπλοιων (EL)
Ships safety at anchoring: the case of tankers (EL)

Μποσδελεκίδης, Γεώργιος

aegean

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους των Η.Π.Α. και του δεξαμενόπλοιου Λιμβούργου στην Υεμένη, ο ΙΜΟ έχει ορίσει ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο στη Σύμβαση SOLAS, μέσω ενός παραρτήματος που ονομάζεται Κώδικας ISPS (Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων), που αφορά την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Κώδικας ISPS αναγκάζει τα λιμάνια, τα πλοία και όλους τους οργανισμούς που εργάζονται στη ναυτιλιακή βιομηχανία να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει τα εμπλεκόμενα μέρη με καλούς και κακούς τρόπους. Ο Κώδικας ISPS έχει και καλές επιπτώσεις, όπως η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και κακές επιπτώσεις, όπως η αύξηση του ετήσιου κόστους, οι εργασίες διαχείρισης και η υψηλότερη επάνδρωση.  

bachelorThesis

δεξαμενόπλοια (EL)
ships (EL)
ασφάλεια (EL)
safety (EL)
anchoring (EL)
αγκυροβόλια (EL)


2019-10-30


2020-02-11T12:59:15Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.