Περιβαλλοντική λογιστική και εταιρική κοινωνική ευθύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Περιβαλλοντική λογιστική και εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)

Γιαννοπούλου, Ελένη

aegean

Τις τελευταίες δεκαετίες σύμφωνα με έρευνες έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση στις επιπλοκές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αλλοτρίωση έχουν οι μεγάλες βιομηχανίες, οι πολυεθνικές και γενικά οι επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις θέλοντας να συμβάλλουν στην έρρυθμη λειτουργία του περιβάλλοντος, που αποτελούν και αυτές μέρος, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν διάφορα μέτρα για την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο είναι η περιβαλλοντική λογιστική και η χρήση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), που έχουν θετική επίδραση τόσο στο περιβάλλον και την κοινωνία όσο και στην ίδια την εταιρεία. Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά και ανάλυση της περιβαλλοντικής λογιστικής και της ΕΚΕ. Η περιβαλλοντική λογιστική είναι μια βελτιωμένη προσέγγιση της κλασικής λογιστικής. Η περιβαλλοντική λογιστική είναι μια προσπάθεια να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των λογιστικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των οικονομικών επιδόσεων, για να γίνει απολογισμός στοιχείων που δεν καταγράφονται στα δημόσια ή ιδιωτικά λογιστικά βιβλία. Δίνεται επίσης έμφαση στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Επιπλέον θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής περιβαλλοντικής λογιστικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε αυτοκινητοβιομηχανίες και τα θετικά νούμερα που εμφανίζονται στις οικονομικές τους καταστάσεις.

masterThesis

περιβαλλοντική λογιστική (EL)
sustainable development (EL)
renewable energy (EL)
κόστος (EL)
environmental law (EL)
εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)


2019


2020-02-11T13:02:59Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.