Ζητήματα μορφοφωνολογίας στη γλωσσική ποικιλία του Έμπωνα Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖητήματα μορφοφωνολογίας στη γλωσσική ποικιλία του Έμπωνα Ρόδου (EL)

Καπετανάκη, Μαρία Ραφαηλία

aegean

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την περιγραφή και την ανάλυση του φωνολογικού και μορφολογικού συστήματος της δωδεκανησιακής διαλέκτου δίνοντας έμφαση στη διαλεκτική ποικιλία του Έμπωνα. Ο Έμπωνας είναι ένα χωριό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ρόδου (Δωδεκάνησα) κι η γλωσσική του ποικιλία διαφέρει αισθητά από άλλες γλωσσικές ποικιλίες του νησιού. Στο χωριό αυτό πραγματοποιήσαμε έρευνα πεδίου, στην οποία συμμετείχαν επτά ομιλητές, οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές της διαλεκτικής ποικιλίας και μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Με βάση τα δεδομένα της έρευνάς μας παρέχουμε εκτενή περιγραφή των φωνολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών που εντοπίστηκαν σε αυτή τη ροδιακή ποικιλία, τα οποία διακρίνονται από την Κοινή Ελληνική. Σε φωνολογικό επίπεδο, εντοπίζονται πολλά φωνολογικά φαινόμενα που απαντώνται και σε άλλα ιδιώματα ή διαλέκτους όπως είναι η κυπριακή διάλεκτος και η κρητική. Σε μορφολογικό επίπεδο, η γλωσσική ποικιλία του Έμπωνα χαρακτηρίζεται από ποικιλία ρηματικών καταλήξεων, οι οποίες εντοπίζονται εναλλάξ στο λόγο των ομιλητών. Ακόμη, όσο αφορά την ονοματική μορφολογία, περιγράφονται οι διαφορετικές κλιτικές τάξεις και επιχειρείται ομαδοποίησή τους με βάση το γραμματικό γένος. Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου έδειξαν ότι στο σύστημα της γλωσσικής ποικιλίας του Έμπωνα, επιβιώνουν, μέχρι σήμερα, και συνυπάρχουν παράλληλα με τους τύπους της Κοινής Ελληνικής αρκετά από τα ιδιάζονται χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ροδιακού ιδιώματος, όπως είναι η διατήρηση του τελικού «–ν», οι καταλήξεις «-ούσι(ν)» και «-άσι(ν)» και η συλλαβική αύξηση «ε». Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμβαδίζουν με τις περιγραφές του ροδιακού ιδιώματος, με μερικές ιδιαίτερες εξαιρέσεις. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μια ευοίωνη ένδειξη για τη ζωτικότητα αυτής της δωδεκανησιακής ποικιλίας, καθώς φαίνεται να αντιστέκεται ως ένα βαθμό στην επίδραση της Κοινής Ελληνικής.

masterThesis

διάλεκτος (EL)
linguistic varieties (EL)
dialect (EL)
Rhodes (EL)
Emponas (EL)
Ρόδος (EL)
Έμπωνας (EL)
γλωσσικές ποικιλίες (EL)


2017-06


2020-02-18T13:12:53Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.