Ταυτοποίηση χρωστικών σε εικόνες της μεταβυζαντινής περιόδου από το εκκλησιαστικό μουσείο της μονής του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς στα Περατάτα Κεφαλληνίας με τη χρήση μη καταστρεπτικών-φασματοσκοπικών τεχνικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαυτοποίηση χρωστικών σε εικόνες της μεταβυζαντινής περιόδου από το εκκλησιαστικό μουσείο της μονής του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς στα Περατάτα Κεφαλληνίας με τη χρήση μη καταστρεπτικών-φασματοσκοπικών τεχνικών (EL)

Χριστοπούλου, Ειρήνη

aegean

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση χρωστικών σε φορητές εικόνες της μεταβυζαντινής περιόδου από το εκκλησιαστικό μουσείο της Μονής Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς στα Περατάτα Κεφαλληνίας με τη χρήση μη καταστρεπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών. Πραγματοποιήθηκε μελέτη, για την οποία χορηγήθηκε άδεια ανάλυσης κινητών μνημείων από την εφορεία αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σε τρεις φορητές εικόνες ,δύο πολύ σημαντικών ζωγράφων της Κρητικής Σχολής που έδρασαν στην Κρήτη και μετά την Άλωση του Χάνδακα (1669) στα Επτάνησα κατά το β΄ μισό του 17ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για τους ζωγράφους Θεόδωρο Πουλάκη και Στέφανο Τζαγκαρόλα. Για το σκοπό αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι μη παρεμβατικές τεχνικές της φασματοσκοπίας raman και της φασματοσκοπίας ακτίνων Χ φθορισμού (XRF).

masterThesis

Raman Spectroscopy (EN)
Μονή Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς (EN)
φασματοσκοπία Raman (EN)
art Byzantine (EN)
XRF (EN)
Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)


2018-06-08


2020-02-21T11:24:07Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.