Ο ρόλος των Τ.Π.Ε σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο και την οικογένεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος των Τ.Π.Ε σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο και την οικογένεια (EL)

Νίκου, Κωνσταντίνα

aegean

Μέσα από τη παρούσα εργασία θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα της ένταξης των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης θα τονιστεί η σημασία αυτών τόσο για το σχολείο όσο και για την οικογένεια των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η ένταξη των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες που θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες και ευεργετικές για αυτά όταν βγουν στην αγορά εργασίας. Η ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης βασίζεται σε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία είναι η ποιοτική ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου. Η εύρεση της βιβλιογραφικής επισκόπησης θα βοηθήσει να έρθουν στο φως αρκετές σημαντικές έρευνες γύρω από την ένταξη των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και θα αναδειχθεί ποιες δεξιότητες καλλιεργούν τα παιδιά με την χρήση αυτών. Επίσης η παρούσα εργασία ανέδειξε μέσω των ερευνητικών της ερωτημάτων ότι η χρήση των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να φανεί ωφέλιμη τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια και το σχολείο. Καταρχάς, η ενσωμάτωση των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία θα κάνει τη μάθηση πολύ ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά αυτά. Επίσης, μέσω των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων από μέρους των εκπαιδευτικών μέσω της τεχνικής της συμπερίληψης τα παιδιά θα αποκτήσουν διάφορες δεξιότητες και ικανότητες που θα τους φανούν ιδιαίτερα ωφέλιμες στο μέλλον. Οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσουν τα παιδιά μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία είναι η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η υπευθυνότητα, να μάθουν να σέβονται τις απόψεις των άλλων και να εκφέρουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι θετικές απόψεις των γονέων για την χρήση των Τ.Π.Ε και την συμβολή τους στη βελτίωση της ζωής των παιδιών τους αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία. Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, σχολείο, οικογένεια, συνεργασία, ομαδικότητα. 

masterThesis

Information and Communication Technologies (EN)
school (EN)
ΤΠΕ (EN)
family (EN)
μαθησιακές δυσκολίες (EN)
γονείς και ΤΠΕ (EN)


2020-01-22


2020-02-25T13:38:15Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.