Βιβλιογραφική επισκόπηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών της πλήρως εμβυθισμένης εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση συσκευών πλήρους εμβύθισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βιβλιογραφική επισκόπηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών της πλήρως εμβυθισμένης εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση συσκευών πλήρους εμβύθισης (EL)

Ατσικπάση, Πηνελόπη

aegean

Στη βιβλιογραφία η Πλήρως Εμβυθισμένη Εικονική Πραγματικότητα (ΠΕΕΠ) δεν έχει διερευνηθεί αρκετά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει για αρκετούς λόγους∙ ο πρώτος και κυριότερος είναι ότι, μέχρι πρότινος, το κόστος για την αγορά του εξειδικευμένου απαιτούμενου εξοπλισμού ήταν απαγορευτικό για το ευρύ κοινό και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε η δυνατότητα για τη διεξαγωγή ερευνών μεγάλης κλίμακας με αυτήν την τεχνολογία. Δεύτερον, η τεχνολογία αυτή δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όσον αφορά τα γραφικά της, έτσι ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη. Η παρούσα έρευνα μέσα από τη διερεύνηση του πεδίου της ΠΕΕΠ εξήγαγε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την τεχνολογία αυτή αναφορικά με τη μάθηση. Φάνηκε ότι δίνει καλά μαθησιακά αποτελέσματα, ξεπερνάει την συμβατική διδασκαλία, ακόμη και άλλες τεχνολογίες όπως το Samsung gear vr και το desktop vr. Βέβαια, το δείγμα των περισσότερων άρθρων ήταν αρκετά περιορισμένο, οπότε και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς.

masterThesis

bibliographic overview (EL)
virtual reality (EL)
εικονική πραγματικότητα (EL)
πλήρως εμβυθισμένη (EL)
βιβλιογραφική επισκόπηση (EL)
fully immersed (EL)


2020-01-20


2020-02-28T12:44:12Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.