Η σημασία της συνεργασίας στην εκπαίδευση: μορφές συνεργατικής δράσης στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η σημασία της συνεργασίας στην εκπαίδευση: μορφές συνεργατικής δράσης στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

Κούτσικας, Λεωνίδας

aegean

Ο βαθμός και η ποιότητα συνεργασίας μεταξύ διευθυντών και διευθυντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια και τη σημασία της συνεργασίας αποτελούν τους βασικούς στόχους της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να διερευνήσει τους παραπάνω βασικούς στόχους και να φωτίσει το ζήτημα της συνεργασίας μέσα στη σχολική μονάδα και μεταξύ σχολικής διεύθυνσης και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μια πρωτογενή έρευνα σε 176 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Δωδεκανήσου. Η έρευνα έγινε με γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δύο ομάδες δηλώσεων, εκτός των δημογραφικών πληροφοριών, κάθε μία για έναν από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών μεταξύ των απόψεών τους για τη συνεργασία και της διευθυντικής συμπεριφοράς που βιώνουν.

masterThesis

collectivity (EL)
συλλογικότητα (EL)
οργανωσιακή αυτονομία (EL)
απομόνωση (EL)
organizational autonomy (EL)
isolation (EL)
collaborative leadership (EL)
σχολική ηγεσία (EL)
συνεργατική ηγεσία (EL)
school leadership (EL)


2020-01-02


2020-02-28T12:45:16Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.