Το φαινόμενο της μαγείας στην πρώιμη νεότερη Αγγλία (Essex)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το φαινόμενο της μαγείας στην πρώιμη νεότερη Αγγλία (Essex) (EL)

Κατσούρη, Αναστασία

aegean

Το ενδιαφέρον για την έρευνα της καταδίωξης των μαγισσών στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, υπάρχουν διαφωνίες για το πότε ξεκίνησαν και πότε έληξαν οι κατηγορίες για μαγεία, τί προκάλεσε την αύξηση των κατηγοριών κατά την περίοδο 1570-1640 στην Ευρώπη και τί οδήγησε στην παρακμή τους τον 17ο και 18ο αιώνα. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν για την μαγεία είναι αρκετές, όπως witchcraft, sorcery, magic. Τέσσερα ήταν τα είδη κατηγορίας για μαγεία: η καιρική, η σωματική βλάβη στους συνανθρώπους τους, η πρόκληση κακού στα ζώα και η ερωτική μαγεία. Η γραμματεία για την μαγεία την εποχή των διώξεων διακρίνεται: α) Στα πρακτικά εγχειρίδια που γράφονταν από τον κλήρο και τους δικηγόρους, β) Στις πολεμικές πραγματείες. γ) Στις προσωπικές μαρτυρίες. Με την παρούσα εργασία μελετώ το φαινόμενο της μαγείας σε συνάρτηση με τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και θρησκευτικές συγκυρίες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε. Σημαντικός αρωγός στέκεται η ιστοριογραφική μελέτη του φαινομένου από τον 18ο αιώνα ως τις μέρες μας. Στην συνέχεια της μελέτης ακολουθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που εκδηλώθηκε το φαινόμενο. Η δική μου προσέγγιση όμως στέκεται ιδιαίτερα στη μελέτη του φαινομένου και στην εξήγηση των αιτιών αυτού, όπως εκδηλώθηκε στην Αγγλία την εποχή της διακυβέρνησης των Τυδώρ (16ο αιώνα) και των Στιούαρτ (17ο αιώνα), εστιάζοντας στην επαρχία του Essex, όπου το 1645-1647 ξέσπασε ένα ευρύ κύμα διώξεων. Καθοριστικό ρόλο στην διερεύνηση του φαινομένου διαδραμάτισε η μελέτη κάποιων φυλλαδίων που εκδόθηκαν την εποχή που διενεργούνταν οι δίκες, φωτίζοντας τα ίδια τα γεγονότα με τις μαρτυρίες των εμπλεκόμενων στις υποθέσεις ατόμων, αποκαλύπτοντας τι οδήγησε τα άτομα στις αποτρόπαιες πράξεις που κατηγορούνταν ότι έκαναν, αναδεικνύοντας παράλληλα πώς η ίδια η κοινωνία βίωσε τις συμπεριφορές αυτές.

masterThesis

φυλλάδια Essex 1566-1579 (EL)
Matthew Hopkins 1645-1647 (EL)
Τυδώρ (EL)
Στιούαρτ (EL)
μαύρη- λευκή μαγεία (EL)
Essex (EL)
Αγγλία (EL)
Ρωμαϊκή Ιερά Εξέταση (EL)
Ισπανική Ιερά Εξέταση (EL)
witchcraft (EL)


2017-10-01


2020-03-27T14:11:08Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.