Ιστορία και επανάσταση στον Κάντ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ιστορία και επανάσταση στον Κάντ (EL)

Βογιατζή, Μαρία

aegean

Τα βασικά θέματα της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός του σκοπού της ιστορίας του ανθρώπινου γένους σύμφωνα με τον Καντ και, ειδικότερα, ο ρόλος της επανάστασης στην ιστορία. Συγκεκριμένα, η εργασία επιχειρεί να εκθέσει τον τρόπο με τον οποίο ο Καντ αντιμετωπίζει την ιστορία, χρησιμοποιώντας ως πηγές κυρίως τα ιστορικά και πολιτικά του δοκίμια. Η καντιανή φιλοσοφία εκκινεί από τελεολογική βάση, κι αναζητά εν γένει ένα σκοπό στον οποίο προσανατολίζεται η ιστορία του γένους. Θέτει ως στόχο της έλλογης ανθρώπινης φύσης την ηθική τελείωση με απαραίτητη προϋπόθεση την προσέγγιση της τέλειας πολιτικής και δικαιικής οργάνωσης.Περαιτέρω, γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί πώς και γιατί η επανάσταση, και συγκεκριμένα η Γαλλική Επανάσταση, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προόδου κατά τον φιλόσοφο. Τέλος, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η πράξη αντίστασης ενός λαού μπορεί να είναι πράξη σύννομη ή αντίθετη με τους κανόνες του στενού Δικαίου και εάν μπορεί να δικαιολογηθεί από την πλευρά της Φιλοσοφίας της Ιστορίας.

masterThesis

επανασταση (EL)
διαφωτισμος (EL)
enlightment (EL)
revolution (EL)
Καντ (EL)
Kant (EL)


2019-02


2020-04-01T14:08:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.