Η ανανοηματοδότηση του δημόσιου χώρου μέσω της τέχνης και η επιρροή της στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής: παραδείγματα από το Μεξικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανανοηματοδότηση του δημόσιου χώρου μέσω της τέχνης και η επιρροή της στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής: παραδείγματα από το Μεξικό (EL)

Ιακωβάκης, Δημήτρης

aegean

Η μορφή της τέχνης που ασκείται σε δημόσιους χώρους ισοδυναμεί με δημόσιο λόγο: υπάρχει μια ιδιαίτερη δυναμική, περιέχει υπευθυνότητα, έχει τη δύναμη της αλλαγής του πολιτικού και πολιτιστικού προσανατολισμού των ανθρώπων. Ζούμε σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενο, και αυτό έχει και συνέπειες στους ανθρώπους -με την αλλαγή τους. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, έχει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση των ανθρώπων, τόσο ως άτομο όσο και ως προσωπικότητα. Το περιβάλλον που ζούμε, μας καθορίζει. Η δυναμική των δημόσιων παρεμβάσεων έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα χώρο ή να αλλάξει τις έννοιες ενός ήδη υπάρχοντος χώρου. Υπάρχουν πολλές μορφές τέχνης που πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους, ωστόσο η έρευνά μου επικεντρώνεται στην τοιχογραφία, το γκράφιτι και την τέχνη του δρόμου για να εξετάσει τις μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο πλευρών, των καλλιτεχνών και των κατοίκων της γειτονιάς / περιοχής. Κάθε μορφή τέχνης που ανέφερα, έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τακτικές και μεθόδους, κίνητρα και ατζέντα. Μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση, υπάρχει ένα κοινό σημείο στο οποίο συναντώνται και οι τρεις μορφές τέχνης, ο δημόσιος χώρος και η αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη κοινωνία. Το γεγονός της παρουσίας τέτοιου είδους τέχνης σε ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές και γειτονιές της πόλης, δίνει αυτή την περιοχή τη δική της ταυτότητα. Η μορφή της τέχνης που υπάρχει σε κάθε περιοχή, έχει τη δύναμη να αλλάξει τη συνολική εικόνα της περιοχής. Η περιοχή μπορεί να πάρει την ταυτότητα του καλλιτεχνικού, επαναστατικού ή εγκαταλελειμμένου, ανάλογα με την πλευρά που εξετάζουμε αυτή τη μορφή τέχνης. Αυτή η έρευνα σκοπεύει να συγκεντρώσει πληροφορίες που περιγράφουν αυτή τη σχέση της τέχνης - πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα κάθε περιοχής, η οποία σε κάθε περίπτωση διαφέρει λόγω γεωγραφικών παραμέτρων. Για την αντικειμενική συλλογή πληροφοριών, θα συμμετέχουν και οι δύο πλευρές, δημιουργοί / καλλιτέχνες και κάτοικοι. Τα δεδομένα θα συλλέγονται στο πεδίο, με συνέντευξη από τους καλλιτέχνες και με ερωτηματολόγιο στους κατοίκους της γειτονιάς / περιοχής. Ουσιαστικά, μέσω της έρευνας, πρόκειται να εξεταστεί η τέχνη σε δημόσιους χώρους, με ικανοποιητική κρίσιμη γεωγραφική σκέψη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Μεξικού, και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή της Nezahualcoyotl. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι η επαφή με ρεύματα τέχνης που παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, εστιάζοντας στη τοιχογραφία και το graffiti, και η σχέση που αυτά αναπτύσσουν με τα κινήματα πόλης και τις περιοχές δράσης τους.. Επίσης, με ποιο τρόπο συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων, κοινωνικές ενέργειες και τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο διαμορφώνουν την ταυτότητα της περιοχής. Οι ερευνητικές μου ερωτήσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των μορφών τέχνης που υπάρχουν σε δημόσιους χώρους της πόλης του Μεξικού, οι πολλαπλές σχέσεις που προσδιορίζονται μεταξύ δημιουργών / καλλιτεχνών και κατοίκων με χρονολογική σειρά και σύγκριση, όπου αυτό είναι δυνατό, λόγω βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αυτού του είδους της τέχνης. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πεδίο, οι μορφές τέχνης θα ταξινομηθούν με βάση τις επιδράσεις των δημιουργών, τη γεωγραφική τους διάσταση και την πιθανή μεταξύ τους σχέση με παρεμβάσεις γνωστές ως «κινήσεις των πόλεων», «κοινωνικά κινήματα της πόλης», νέα κοινωνικά κινήματα ή ακόμα ευρύτερες συλλογικές δράσεις που συζητούν το κύριο σύστημα στην καθημερινή ζωή.

masterThesis

street art (EL)
urban movements (EL)
κοινωνικά κινήματα (EL)
δημόσιος χώρος (EL)
Λατινική Αμερική (EL)
public space (EL)


2019-02-10


2020-04-06T05:21:52Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.