Εμφανίσεις της έννοιας του εμβαδού στα μαθηματικά και τη φυσική της Α' λυκείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμφανίσεις της έννοιας του εμβαδού στα μαθηματικά και τη φυσική της Α' λυκείου (EL)

Γιανναράς, Δημοσθένης

aegean

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η μελέτη της έννοιας του εμβαδού στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών και της Φυσικής της Ά λυκείου. Εξετάζονται οι δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων στις οποίες εμπλέκεται η έννοια του εμβαδού ως προς κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως π.χ. το περιβάλλον της άσκησης, την χρήση των τύπων υπολογισμού, την εμφάνιση μονάδων, την ερμηνεία του εμβαδού και τη διεπιστημονική χρήση της έννοιας του εμβαδού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε πως εμφανίζεται το εμβαδόν στις δραστηριότητες των δύο σχολικών εγχειριδίων και να καταγράψουμε τις μεταξύ τους συγκλίσεις και αποκλίσεις. Επίσης, μέρος αυτής της εργασίας είναι συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που μελετάμε, της ιστορίας της έννοιας του εμβαδού και των προβλημάτων τα οποία εντοπίζονται από τις έρευνες της διδακτικής όσον αφορά την έννοια του εμβαδού. Στις δραστηριότητες των δύο σχολικών εγχειριδίων η εμφάνιση της έννοιας του εμβαδού φαίνεται να συγκλίνει ως προς κάποια χαρακτηριστικά ενώ αποκλίνει ως προς κάποια άλλα. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται συγκλίσεις αλλά και αποκλίσεις, όσον αφορά το εμβαδόν, ανάμεσα στις εμφανίσεις της έννοιας στην ιστορία και στις δραστηριότητες των δύο σχολικών εγχειριδίων καθώς και μεταξύ των εμφανίσεων της έννοιας στις δραστηριότητες και των προβλημάτων τα οποία αναφέρονται από τα έρευνες της διδακτικής.

masterThesis

area (EL)
φυσική (EL)
mathematics (EL)
activities (EL)
μαθηματικά (EL)
physics (EL)
εμβαδόν (EL)
δραστηριότητες (EL)


2019-09-27


2020-04-06T05:23:14Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.