Μελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών Στ΄ δημοτικού και Α΄ γυμνασίου: η περίπτωση της μεταβλητής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών Στ΄ δημοτικού και Α΄ γυμνασίου: η περίπτωση της μεταβλητής (EL)

Καντιμοίρη, Μαρία

aegean

Η παρούσα εργασία μελετάει την έννοιας της μεταβλητής, η οποία εμφανίζεται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού έως τις τάξεις του Λυκείου. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της έννοιας στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου, διότι με τη μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης πραγματοποιείται και η μετάβαση από την αριθμητική στην αλγεβρική σκέψη. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα εστιάσει η εργασία είναι: 1. Πώς εμφανίζεται και με τι συνδέεται η έννοια της μεταβλητής στα σχολικά βιβλία της Στ΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία; Τι τιμές παίρνουν οι μεταβλητές αυτές; 2. Τι παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε συγκρίνοντας την έννοια της μεταβλητής στα δύο εγχειρίδια, αλλά και στα πλαίσια των δυο βαθμίδων; Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Στ΄ Δημοτικού τα γράμματα – σύμβολα εμφανίζονται ως ο άγνωστος συγκεκριμένος αριθμός που ζητάτε να βρεθεί, ενώ στην Α΄ Γυμνασίου υπάρχει ευρεία χρήση του εγγράμματου συμβολισμού στην γενικευμένη του μορφή. Επίσης η αντικατάσταση των γραμμάτων με φυσικούς υπερέχει σε σχέση με τους μη φυσικούς και στις δύο τάξεις. Συγκεκριμένα για τα ΑΠΣ παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζουν αναλυτικά την έννοια της μεταβλητής, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στα σχολικά βιβλία. Τέλος διαπιστώθηκε ότι η μετάβαση στην αλγεβρική σκέψη, από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται απότομα, με τα σχολικά εγχειρίδια να συμβάλλουν σ’ αυτή την απότομη μετάβαση εξαιτίας του τρόπου που παρουσιάζουν τον εγγράμματο συμβολισμό.

masterThesis

variables (EL)
μετάβαση (EL)
analysis of textbooks (EL)
γράμματα – σύμβολα (EL)
μεταβλητές (EL)
ανάλυση σχολικών εγχειριδίων (EL)
letters - symbols (EL)
transition (EL)


2019-09-12


2020-04-06T05:24:08Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.