Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Τα πράσινα λιμάνια (EL)

Τάτσης, Ευάγγελος

aegean

Με τον όρο λιμάνι, εννοούμε τον σταθμό ο οποίος βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια, παραλίμνια ή παραποτάμια περιοχή, από όπου οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα έχουν την δυνατότητα να επιβιβασθούν, να αποβιβασθούν καθώς και να φόρτο-εκφορτωθούν, αντίστοιχα, από και προς τα πλοία καθώς και τα χερσαία μέσα μεταφοράς. στην σημερινή πραγματικότητα, παρατηρούμε ότι το λιμάνι αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο της μεταφορικής αλυσίδας και παράλληλα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, αφού προάγει την ευημερία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ την ίδια στιγμή συμβάλλει ως προς την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ζωής των ανθρώπων, διεθνώς. στην ακόλουθη μελέτη θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την βέλτιστη πολιτική, την οποία ενδείκνυται να ακολουθεί ένας λιμένας και η διοίκηση αυτού, στην σημερινή πραγματικότητα, έτσι ώστε ο λιμένας να κατέχει μία ανταγωνιστική θέση και παράλληλα να είναι κερδοφόρος. την ίδια στιγμή, θα παρατηρήσουμε την αλληλεπίδραση η οποία δημιουργείται, από την ταυτόχρονη συνύπαρξη πόλεως και λιμένα, σε έναν δεδομένο χώρο, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους, ενδείκνυται να συμπορεύονται πόλη και λιμένας, έχοντας ως απώτερο στόχο να υπάρχει μία αμοιβαία ικανοποίηση για αμφότερα τα μέρη. τέλος, θα μελετήσουμε ως case study, την περίπτωση του λιμένα ηγουμενίτσας και θα αναλύσουμε τα οφέλη, τα οποία φέρει στην πόλη της ηγουμενίτσας, την διαχρονική πορεία του καθ’ όλα αυτά τα έτη, καθώς επίσης τα δεδομένα και τις προοπτικές όσον αφορά την πορεία της σχέσης αυτής, μεταξύ λιμένα και πόλεως. η εργασία είναι χωρισμένη σε 6 κεφάλαια. στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή, όσον αφορά την εξέλιξη της ιδιοκτησίας των λιμένων καθώς και των τάσεων που επικρατούν σήμερα στην λιμενική βιομηχανία. το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ευαισθητοποίηση, η οποία ενδείκνυται να υπάρχει σήμερα, στο χώρο της λιμενικής βιομηχανίας απέναντι τόσο στον άνθρωπο, όσο και ως προς το περιβάλλον. το 3ο κεφάλαιο ερευνά, με παραστατικότητα, την σχέση πόλεως και λιμένα και τους τρόπους ώστε αυτή η σχέση, να βαίνει ως επιτυχής. το 4ο κεφάλαιο περιγράφει ενδελεχώς την παρουσία του λιμένα ηγουμενίτσας, στην πόλη της ηγουμενίτσας, ενώ παράλληλα καταγράφει τα οφέλη, τις αδυναμίες αλλά και τις προοπτικές τις οποίες διαθέτει ο λιμένας. στο 5ο κεφάλαιο καταγράφεται η έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας για τον λιμένα ηγουμενίτσας, η οποία πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και εν μέσω ερωτηματολογίου, στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης της ηγουμενίτσας. το 6ο κεφάλαιο αφιερώνεται στην σύνοψη της εργασίας, με προτάσεις και συμπεράσματα καθώς και τους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν την εργασία.

masterThesis

σχέση (EL)
port (EL)
city (EL)
πόλη (EL)
transport (EL)
λιμένας (EL)


2018-10-29


2020-04-06T06:45:39Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.