Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνική συνοχή στην τοπική κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: πρόσφυγες στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνική συνοχή στην τοπική κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: πρόσφυγες στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Κασίδη, Μαρίνα

aegean

Το μεταναστευτικό ρεύμα στη χώρα μας και ειδικότερα στο νησί μας, έλαβε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις το καλοκαίρι του 2015 με χιλιάδες πρόσφυγες – μετανάστες να κατακλύζουν τις ακτές της Λέσβου. Τόσο, λοιπόν, η Ελλάδα όσο και η πόλη της Μυτιλήνης δεν ήταν προετοιμασμένες κατάλληλα για ένα τέτοιο φαινόμενο, που σημαίνει ότι οι υπάρχουσες υποδομές όσον αφορά στη φιλοξενία των προσφύγων ήταν αρκετά ελλιπείς, καθότι κλήθηκαν να ενσωματώσουν στην τοπική κοινωνία έναν υπέρογκο αριθμό ατόμων, οι ανάγκες των οποίων δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τους τοπικούς φορείς είτε αυτός είναι ο δήμος είτε η πρόνοια. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές δε σημειώθηκαν μόνο στις εγκαταστάσεις που έπρεπε να φιλοξενήσουν εκατοντάδες οικογένειες, αλλά και στα σχολεία τα οποία δεν είχαν αρκετές αίθουσες, προκειμένου να εντάξουν τους πρόσφυγες μαθητές. Πεποίθηση μας είναι, ότι εφόσον οι μόνιμα εγκατεστημένοι πρόσφυγες - μετανάστες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού, οι αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση της τοπικής κοινωνίας, θα προβούν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κατά το δυνατόν ομαλότερη ένταξη των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων τόσο στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, όσο και της αγοράς εργασίας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση των αντιλήψεων, των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των μαθητών και την αφομοίωση τους στην τοπική κοινωνία.

masterThesis

κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
refugees (EL)
intercultural education (EL)
πρόσφυγες (EL)
local government (EL)


2018-02-20


2020-04-09T13:56:16Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.