Η συμβολή της δια βίου μάθησης στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης: η περίπτωση των εργαζομένων στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή της δια βίου μάθησης στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης: η περίπτωση των εργαζομένων στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου (EL)

Καρίπη, Ρεβέκκα

aegean

Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται τη συμβολή της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Η δια βίου μάθηση αποτελεί κεντρική συνιστώσα της ανάπτυξης και προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις ραγδαίες κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές. Η δια βίου μάθηση αποτελεί μια καθολική στροφή του ανθρώπου από την αδράνεια και την απραξία στην κατάκτηση των πνευματικών αγαθών, στην κατάρτιση αλλά και στη γνώση του κόσμου από μια πολύπλευρη οπτική. Η δια βίου μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα και οι στόχοι της είναι πολλαπλοί: γνώση, επαγγελματική αποκατάσταση, δημιουργία ενεργών πολιτών, κοινωνική συνοχή και προσωπική ολοκλήρωση. Η έρευνα εστιάζει στην καταγραφή των στάσεων και απόψεων των εργαζομένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την επίτευξη των στόχων της ΔΒΜ (οικονομικοί, κοινωνικοί και ατομικοί) και η σύνδεση αυτών με την αποτελεσματικότητα στην δημόσια διοίκηση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική μέθοδος και εργαλείο αυτής η χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης. Ειδικότερα μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρείται η ανάδειξη των παραγόντων για την επιτυχή αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της ΔΒΜ στην δημόσια διοίκηση αλλά και των προβλημάτων που υφίστανται.

masterThesis

εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
απασχολησιμότητα (EL)
προσωπική ολοκλήρωση (EL)
δια βίου μάθηση (EL)
κοινωνική ένταξη (EL)
προσαρμοστικότητα (EL)
γνώση (EL)
δεξιότητες (EL)
ενεργός πολίτης (EL)


2018-12-28


2020-04-09T14:05:44Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.