Λόγος και πρακτική της φεμινιστικής ομάδας "Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών": 1983-2019

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛόγος και πρακτική της φεμινιστικής ομάδας "Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών": 1983-2019 (EL)

Λεούση, Άννα

aegean

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανάλυση του λόγου και της πρακτικής της φεμινιστικής ομάδας «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών». Η έρευνα στηρίχθηκε τόσο στη μελέτη του εντύπου λόγου της ομάδας, στον οποίον περιλαμβάνονται η εφημερίδα της Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών και το περιοδικό Τελέσιλλα, όσο και στις συνεντεύξεις που παραχώρησαν τα μέλη της. Η Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών συνιστά μία αμιγώς γυναικεία, αυτόνομη φεμινιστική ομάδα, η οποία εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, κατά την οποία το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα επιδεικνύει δυναμική παρουσία, ταράζοντας τα νερά της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Η ομάδα ξεκινά τη δράση της το 1983 και σε αντίθεση με τη πτωτική τάση που εμφανίζει το φεμινιστικό κιίνημα στα τέλη της δεκαετίας του ’80, συνεχίζει να δραστηριοποιείται και να παράγει λόγο, σε μία περίοδο που οι αυτόνομες ομάδες έχουν απολέσει τη δυναμικότητα τους. Η ομάδα παραμένει ενεργή ως σήμερα, συνιστώντας τη μακροβιότερη αυτόνομη ομάδα του 2ου Φεμινιστικού Κύματος στην Ελλάδα. Στα 35 χρόνια λειτουργίας της η ομάδα έχει επεξεργαστεί ένα εύρος θεμάτων, δεδομένου ωστόσο πως ξεκίνησε ως «ομάδα πορνείας», μεγάλο μέρος του έργου της έχει αφιερωθεί στην ανάλυση της πορνείας και στις προσπάθειες εξάλειψής της. Την ομάδα έχει επίσης απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό η έμφυλη βία, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και οι τεχνολογίες αναπαραγωγής.

masterThesis

πορνεία (EL)
Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών (EL)
φεμινισμός (EL)
δεύτερο φεμινιστικό κύμα (EL)


2019-05-15


2020-04-10T13:31:22Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.