Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω της αποτέφρωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω της αποτέφρωσης (EL)

Κοντζιάς, Δημήτριος

aegean

Το πρόβλημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που συνεχώς διογκώνεται, η οικονομική κρίση καθώς και η αναζήτηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πηγών ενέργειας, καθιστούν επιτακτική την διερεύνηση μεθόδων όπως η αποτέφρωση απορριμμάτων. Γίνεται μια αναφορά και υπενθύμιση της ιεραρχίας διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, συνεχίζοντας με την τεχνική της αποτέφρωσης, τόσο σαν διαδικασία καύσης όσο και παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης των ρύπων της. Ακολουθούν σενάρια με χρήση δεδομένων, δύο περιοχών, για την διερεύνηση της βιωσιμότητας και της απόδοσης της αποτέφρωσης στις περιοχές αυτές, αλλά γενικά κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και ποιες είναι οι δυσκολίες που εμφανίζονται. Στην εργασία αυτή δεν περιέχεται οικονομική εκτίμηση, αλλά καθαρή ανάλυση από πλευράς ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τεχνικής της αποτέφρωσης. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε μετά από τα σενάρια, δείχνουν ότι η αποτέφρωση είναι μια τεχνική που μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των περιοχών και να μειώσει σημαντικά τον όγκο και βάρος των αστικών στερεών αποβλήτων, διευκολύνοντας την διαχείρισης τους, αλλά σίγουρα παραμένει μια λιγότερο επιθυμητή λύση στην ιεραρχία τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων.
The ever growing problem of municipal solid waste management, the financial crisis as well as the need for viable and environment-friendly sources of energy, force us to take a deeper look into methods like incineration of our solid wastes. For starters, there is a quick reference to the hierarchy of municipal solid waste management techniques, followed by the analysis of incineration, in terms of incinerating process and energy production but flue gas and ash cleaning and handling as well. With the use of data about two different regions, we investigate whether incineration is a sustainable and efficient solution, both specifically and generally in Greece. Furthermore, we aim to find out what are the drawbacks of this method. In this paper, there is no economic analysis, but one that is concerned about power efficiency and the environmental impact of incineration of municipal solid wastes. It becomes clear that incineration is a method that can produce enough energy to support each region respectively and significantly reduces volume and weight of solid waste material but that doesn’t change the fact that it remains near the bottom of municipal solid waste management methods.

masterThesis

αποτέφρωση (EL)
θερμικές μέθοδοι (EL)
incineration (EL)
combustion (EL)
καύση (EL)
thermal methods (EL)
energy production (EL)
παραγωγή ενέργειας (EL)


2017-04-26


2020-04-10T13:39:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.