Εταιρική υπευθυνότητα & θεωρία ενδιαφερομένων: κλαδική μελέτη: ελληνικό λιανικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕταιρική υπευθυνότητα & θεωρία ενδιαφερομένων: κλαδική μελέτη: ελληνικό λιανικό εμπόριο (EL)

Παπαληού, Δέσποινα

aegean

Η παρούσα έρευνα λειτουργεί ως μια σύντομη επισκόπηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και του ρόλου των ενδιαφερομένων μερών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σημασία των εταιρικών κοινωνικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές και δημιουργούν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο θεωρητικό μέρος του εγγράφου πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να παρουσιαστεί η σημασία της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην παγκόσμια επιχειρηματική και κοινωνική κοινότητα καθώς και η επιρροή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με πρωτογενείς και δευτερογενείς ενδιαφερόμενους. Η παρούσα εργασία αποτελεί επίσης μία εμπειρική έρευνα η οποία εξετάζει ποιά επιχειρηματική οντότητα η οποία εντάσσεται στο κλάδο του λιανικού εμπορίου, εφαρμόζει καλύτερες πρακτικές ΕΚΕ.

masterThesis

social (EL)
σούπερ μάρκετ (EL)
εμπόριο (EL)
corporate social responsibility (EL)
υπευθυνότητα (EL)
super market (EL)
εταιρική υπευθυνότητα (EL)
λιανικό εμπόριο (EL)
εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)
responsibility (EL)
ευθύνη (EL)
εταιρική (EL)
λιανικό (EL)


2019-03


2020-04-10T13:40:05Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.