Στρατηγικές καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Στρατηγικές καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας (EL)

Ταταράκη, Εύα

aegean

Το αντικείμενο εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά τις στρατηγικές καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα ιδίως μετά τη ραγδαία εξάπλωσής της. Σκοπός της μελέτης είναι να διευρυνθεί εάν οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση του φαινομένου έχουν υπάρξει αποτελεσματικές, εάν αντικατοπτρίζουν δηλαδή έναν επαρκή στρατηγικό άξονα για την εξασφάλιση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Η εν λόγω εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελεί το γενικό μέρος της πτυχιακής αναφέρεται στην έννοια και το φαινόμενο της τρομοκρατίας, καθώς και στα αίτια διεθνοποίησης του, ενώ στη συνέχεια του πρώτου μέρους δίδεται μια σύντομη ανάλυση των πρώτων αντιτρομοκρατικών συμβάσεων. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η μελέτη περίπτωση του ψηφίσματος 1373/2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας ερμηνεύοντας το ρόλο και τη συμβολή του για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας καθώς και στις νέες στρατηγικές μεθόδους που έχουν αναλάβει τα κράτη μετά την κύρωση του

bachelorThesis

Security Council (EL)
διεθνείς αντιτρομοκρατικές συμβάσεις (EL)
διεθνής τρομοκρατία (EL)
international counter-terrorism conventions (EL)
Συμβούλιο Ασφαλείας (EL)
international terrorism (EL)


2018-06-19


2020-04-14T12:19:25Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.