Πειραματική προσέγγιση σχετικής οπτικής διαπερατότητας θυσάνου με χρήση τηλεσκοπικών μέσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πειραματική προσέγγιση σχετικής οπτικής διαπερατότητας θυσάνου με χρήση τηλεσκοπικών μέσων (EL)

Νταουλτζής, Αθανάσιος

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στις πειραματικές εργασίες μη καταστροφικής ανάλυσης, συγκεκριμένα οπτικής παρατήρησης από απόσταση μέσω τηλεφακού και ψηφιακής κάμερας ενός εξερχομένου θυσάνου από καμινάδα απαερίων εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής βάσης με κύριο καύσιμο το μαζούτ. Προτείνεται η εξ' αποστάσεως οπτικοποίηση - ψηφιοποίηση του θυσάνου μέσα από ένα μοντέλο χρωματικής απεικόνισης στο σύστημα χρωματικής αναφοράς Hue Saturation Value με παράμετρο ελέγχου ανάλυσης το χρώμα (Hue) του εξερχομένου θυσάνου. Η οπτική του θυσάνου ενδιαφέρει δεδομένου ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο κάποιων κρατών προβλέπει ελέγχους ως προς την οπτική διαπερατότητα πλουμίων -απαερίων εξερχομένων από υψικαμίνους εργοστασίων επομένως η συγκεκριμένη καμινάδα λειτούργησε ως πειραματικό μοντέλο στην ανάλυση αυτή. Στα πλαίσια της εργασίας αξιοποιήθηκε εργαστηριακός εξοπλισμός οπτικοποίησης, τηλεσκόπιο, κάμερα υψηλής ανάλυσης και λογισμικό καταγραφής, εξοπλισμός που ανήκει στο εργαστήριο “ποιότητας της ατμόσφαιρας και εφαρμογών ψηφιακής φωτογραφίας” του τμήματος περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου. Η μέθοδος παρακολουθεί την μέθοδο ενός ανθρώπινου παρατηρητή για να εξάγει συμπεράσματα ως προς την οπτική διαπερατότητα ενός πλουμίου και συνάμα αξιοποιεί τεχνικά μέσα για να ποσοτικοποιήσει κατά το δυνατόν αυτές τις οπτικές παρατηρήσεις.Στη παρούσα εργασία ένας από τους σκοπούς ήταν η αξιοποίηση εξοπλισμού τηλεπισκόπισης (τηλεσκόπιο και κάμερα) προς την κατεύθυνση της οπτικά παρατηρούμενης ατμοσφαιρικής ποιότητας. Ο σκοπός αυτός επετεύχθη καθώς η παρατήρηση θυσάνων εντάσσεται δίχως αμφιβολία στα πλαίσια αυτά. Οι όποιες δυσκολίες ανέκυψαν αντιμετωπίσθηκαν στα πλαίσια της βέλτιστης επιστημονικής πρακτικής συναρτήσει των διαθέσιμων μέσων και αναφέρθηκαν στα επί μέρους εδάφια της εργασίας και δύναται να αποτελέσουν οδηγό σε οποιαδήποτε μελλοντική διερεύνηση του ιδίου ή εφάμιλλων ζητημάτων.

masterThesis

visualization (EL)
Θύσανος (EL)
χρώμα (EL)
hue (EL)
plume (EL)
οπτική (EL)


2017-04-27


2020-04-22T06:57:14Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.