Έμφυλες διακρίσεις και πολιτικές θετικής διάκρισης σε πολυπολιτισμικά ελληνικά σχολεία: η περίπτωση των μαθητριών/γυναικών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGender discrimination and positive discrimination policies in multicultural greek schools: the case of the muslim minority students of Thrace (EL)
Έμφυλες διακρίσεις και πολιτικές θετικής διάκρισης σε πολυπολιτισμικά ελληνικά σχολεία: η περίπτωση των μαθητριών/γυναικών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης (EL)

Γκιντά, Σουδάν

aegean

Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι συνθήκες που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές επιλογές και ευκαιρίες των «διαφορετικών» από τους/τις 'Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες στη Δυτική Θράκη σχετίζονταν άμεσα με τις σχέσεις των δύο χωρών. Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, ήταν η κύρια συμφωνία για την προστασία των ελληνικών και μουσουλμανικών μειονοτήτων. Το δικαίωμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης να αποκτήσει εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα παρέχεται από την προαναφερθείσα συνθήκη και τις εκπαιδευτικές συμφωνίες - η Εκπαιδευτική Συμφωνία (1951) και το Πολιτιστικό Πρωτόκολλο (1968) - που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Λόγω όμως ορισμένων ιδιαιτεροτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι σπουδαστές μειονοτήτων δεν έχουν επαρκείς ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ελληνική ή την τουρκική γλώσσα. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η μουσουλμανική μειονότητα στην εκπαίδευση περιλαμβάνουν: ένα μικτό σύστημα διοίκησης, ξεπερασμένα εγχειρίδια, εκπαιδευτικό προσωπικό με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και απουσία αποτελεσματικού σχολικού προγράμματος σπουδών. Ωστόσο αυτά είναι μόνο τα επιφανή προβλήματα καθώς πέραν αυτών η συγκεκριμένη αυτή μειονότητα μαστίζεται από έμφυλες διακρίσεις. Τα δικαιώματα της γυναίκας, η εκπαίδευση της, και όλες αυτές οι «αδυναμίες της κοινωνικής πρόνοιας» μαζί με τον παράγοντα θρησκεία, όπου δεν επέτρεπαν σε καμία γυναίκα μέχρι και σήμερα να έχει ίσες ευκαιρίες-δικαιώματα, κυρίως στην Εκπαίδευση. Τέλος, για την παρούσα μελέτη επιλέχθηκε η ερμηνευτική προσέγγιση, και το καταλληλότερο εργαλείο συλλογής δεδομένων προκρίθηκε ο ημι-δομημένος τύπος συνέντευξης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι έμφυλες διακρίσεις και οι πολιτικές θετικής διάκρισης όσον αφορά την εκπαίδευση των μουσουλμάνων μαθητριών/γυναικών στα πολυπολιτισμικά ελληνικά σχολεία.

masterThesis

Thrace (EN)
greek (EN)
διακρίσεις (EN)
διάκρισης (EN)
muslim (EN)
gender (EN)
μαθήτριες (EN)
έμφυλες (EN)
positive (EN)
minority (EN)
πολιτικές (EN)
μουσουλμανική (EN)
μειονότητα (EN)
school (EN)
discrimination (EN)
γυναίκες (EN)
multicultural (EN)
θετικής (EN)


2019-03-13


2020-04-22T07:22:53Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.