Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (εεκ) στο πλαίσιο της ΔΒΜ στην Ευρώπη: πολιτικές και τάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Vocational education and training in the framework of lifelong learning in Europe: policies and trends (EL)
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (εεκ) στο πλαίσιο της ΔΒΜ στην Ευρώπη: πολιτικές και τάσεις (EL)

Αλέξης, Γεώργιος

aegean

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένα πεδίο μάθησης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα τόσο εξειδίκευσης σε ένα τομέα όσο και κατάρτισης με την προοπτική της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς περιορισμούς και ηλικιακά όρια. Γενικότερος στόχος της ΕΕΚ είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση να ετοιμάσει τους διδασκόμενους να κατακτήσουν δεξιότητες, να τους δώσει τις πρωταρχικές επιστημονικές γνώσεις και τη δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, που συνήθως συσχετίζεται με την κατοχή ενός κορμού βασικών δεξιοτήτων που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με εμπειρικό τρόπο. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει σχεδιαστεί προπαντός να παρέχει τεχνικές δεξιότητες και την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτείται για την εργασία σε ένα καθορισμένο επάγγελμα. Γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη μελέτη θα αναλυθούν οι διάφορες πτυχές της ΕΕΚ και οι εφαρμογές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαική Ένωση.

masterThesis

κατάρτιση (EL)
lifelong learning programs (EL)
professional training (EL)
δια βίου μάθηση (EL)
επαγγελματική εκπαίδευση (EL)
training (EL)


2019-02-17


2020-04-22T07:29:41Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.