Στρατηγικές προσέλκυσης κι απόκτησης νέων πελατών στην αγορά των γλωσσικών επαγγελμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοClient acquisition strategies for language professionals
Στρατηγικές προσέλκυσης κι απόκτησης νέων πελατών στην αγορά των γλωσσικών επαγγελμάτων (EL)

Κατσιμπίρη, Βιργινία

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο ενασχόλησής της τις μεθόδους/πρακτικές προσέλκυσης κι απόκτησης νέων πελατών (Client Acquisition) στην αγορά των γλωσσικών επαγγελμάτων, πιο συγκεκριμένα εκείνων που χρησιμοποιούν οι μεταφραστέςελεύθεροι επαγγελματίες. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των ως άνω μεθόδων/πρακτικών μέσω πραγματικών αποτελεσμάτων ως απόρροια της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο σύνταξης της παρούσας διπλωματικής σε μεταφραστές/διερμηνείς σε Ελλάδα κι εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη κι αποδοτικότερη ένταξη των νέων μεταφραστών στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη των ήδη εργαζομένων κι επέκταση αυτών σε άλλες αγορές π.χ. του εξωτερικού ή στην προσέγγιση απευθείας πελατών έναντι των μεταφραστικών εταιρειών (direct clients vs agencies). Καθώς, επίσης, και την κάλυψη του ερευνητικού κενού που παρατηρείται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία μέσω της καταγραφής των εν λόγω πληροφορίων.

masterThesis

translators (EL)
new democracies (EL)
μεταφραστές (EL)
νέοι πελάτες (EL)
στρατηγική απόκτησης πελατών (EL)


2019-03-22


2020-04-22T07:52:51Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.