Πολυδιάστατη ανάλυση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολυδιάστατη ανάλυση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (EL)

Θεοχαρόπουλος, Θεοχάρης

aegean

Η τεχνολογία πληροφοριών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μεταβάλλουν τη δομή και τη λειτουργία των σύγχρονων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, με τα κέντρα κοινόχρηστων υπηρεσιών να αποτελούν μία σχετικά νέα μορφή επιχειρησιακής οργάνωσης που σκοπό έχει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την συμβολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μίας κοινόχρηστης υπηρεσίας που συστάθηκε κατά τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών μισθοδοσίας στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Αναλύονται τα κέντρα κοινοχρήστων υπηρεσιών και η λειτουργία τους, οι λόγοι για τη δημιουργία ενός κέντρου κοινοχρήστων υπηρεσιών και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή λειτουργία ενός ανάλογου κέντρου αλλά και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός κέντρου κοινοχρήστων υπηρεσιών. Παρουσιάζεται, ακόμη, η δομή και η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η νέα διαδικασία πληρωμών στον δημόσιο τομέα μετά την έναρξη λειτουργίας της, καθώς και ειδικά ζητήματα όπως η διαδικασία παρακρατήσεων και κατασχέσεων υπέρ του δημοσίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα μεταξύ των εργαζομένων διαφόρων φορέων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων φορέων, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία πληρωμών όσο και γενικότερα, και αν εκπληρώθηκαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι από τη λειτουργία ενός κέντρου κοινόχρηστων υπηρεσιών. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η Ενιαία Αρχή Πληρωμών συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων φορέων, πέτυχε τους επιδιωκόμενους στόχους από τη λειτουργία ενός κέντρου κοινοχρήστων υπηρεσιών και μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την λειτουργία και άλλων ανάλογων υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα της χώρας.

masterThesis

shared (EL)
e-government (EL)
services (EL)
κοινόχρηστες (EL)
διακυβέρνηση (EL)
υπηρεσίες (EL)


2018-07-05


2020-04-22T08:22:34Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.