Δίκτυα διανομής περιεχομένου-Netflix

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Content distribution networks-Netflix
Δίκτυα διανομής περιεχομένου-Netflix (EL)

Ζυμβρακάκης, Απόστολος

aegean

Σε αυτή την εργασία θα γίνει μελέτη των δικτύων διανομής περιεχομένου (CDN) και θα γίνει μια προσέγγιση της λειτουργία τους. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια εισαγωγή και προσδιορισμού της έννοιας των δικτύων διανομής περιεχομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε λίγο γενικές έννοιες του διαδικτύου και μια γενική περιγραφή της έννοιας του περιεχομένου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει μια εκτενής παρουσίαση των βασικών τεχνικών καθώς και της λειτουργίας τους, ενώ θα γίνει και μια επισκόπιση των πιο σημαντικών δικτύων.Στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγείται πιο αναλυτικά η λειτουργία και η αρχιτεκτονική του δικτύου της ΑΚΑΜΑΙ. Το πέμπτο κεφάλαιο ερευνά την περίπτωση NETFLIX που είναι απο τους πιο γνωστούς παρόχους. Και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα.
In this thesis, content distribution networks (CDN) will be studied and their function will be approximated. The first chapter will introduce and define the concept of content distribution networks. In the second chapter we will look at some general concepts of the internet and a general description of the concept of content. In the third chapter there will be an extensive presentation of the basic techniques and their operation, as well as an overview of the most important networks. The fourth chapter explains in more detail the operation and the architecture of AKAMAI's network. The fifth chapter explores the NETFLIX case that is one of the most well-known providers. Finally, the sixth chapter presents some conclusions.

masterThesis

Netflix (EN)
Akamai (EN)
κατανεμημένοι διακομιστές (EN)
υπηρεσίες amazon (EN)
content distribution networks (EN)
δίκτυα διανομής περιεχομένου (EN)


2018-08-24


2020-04-22T08:24:03Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.