Γεωπολιτική προσέγγιση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας: σύνορα και χώρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωπολιτική προσέγγιση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας: σύνορα και χώρος (EL)

Αραμπατζής, Γεώργιος

aegean

The present dissertation consists of four units all of which systematically focus their interest on the external borders of Europe Union and the premises of her. The main goal of this study is to elaborate on whether there is a need to establish and reinforce some areas of the Common European Politics, such as foreign affairs, defense and security, immigration and asylum, while at the same time acknowledging and presenting the repercussions and perspectives of cross-border and state differences in case of a further expansion of the European Union.
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες με συστημική μέθοδο και πανοραμική μορφή, έχοντας ως σταθερή μεταβλητή του ερευνητικού της ενδιαφέροντος τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα και τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει να απαντήσει στην ανάγκη της ύπαρξης και ενδυνάμωσης των Κοινών Ευρωπαϊκών Πολιτικών όπως εξωτερικών, άμυνας και ασφάλειας, ασύλου και μετανάστευσης καθώς επίσης και να αναδείξει τις επιπτώσεις και τις προοπτικές των διασυνοριακών διακρατικών διαφορών σε περίπτωση περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

masterThesis

ευρωπαϊκός χώρος (EL)
ευρωπαϊκή ενοποίηση (EL)
ευρωπαϊκά σύνορα (EL)
γεωπολιτική (EL)


2017-10


2020-05-03T08:43:30Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.