Η Ινδική χερσόνησος και τα κράτη που την απαρτίζουν: ιστορική αναδρομή και δημογραφικές-αναπτυξιακές προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ινδική χερσόνησος και τα κράτη που την απαρτίζουν: ιστορική αναδρομή και δημογραφικές-αναπτυξιακές προοπτικές (EL)

Περιστέρη, Μαρία Θεοδώρα

aegean

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναφερθεί στην ιστορική αναδρομή των κρατών της Ινδικής χερσονήσου καθώς και στις δημογραφικές και αναπτυξιακές προοπτικές αυτών των κρατών που κέρδισαν την ανεξαρτησία τους στα μέσα του 20ου αιώνα και δημιουργήθηκαν τα νέα κράτη της χερσονήσου τα οποία ακόμα έχουν πολλά προβλήματα εξαιτίας του Ισλάμ και του Ινδουισμού, δύο θρησκείες που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη ζωή των λαών αυτών. Θα επιχειρήσουμε να εκθέσουμε τα προβλήματα αυτά κατά πρώτον και κατά δεύτερον να δοθούν λύσεις για την ανάπτυξη των κρατών αυτών.

masterThesis

Ινδία (EL)
ινδική χερσόνησος (EL)
αναπτυξιακές και δημογραφικές προοπτικές ινδικής χερσονήσου (EL)


2018-02-20


2020-05-07T12:38:49Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.