Η απεικόνιση Poincare και τα Χαμιλτονιανά συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η απεικόνιση Poincare και τα Χαμιλτονιανά συστήματα (EL)

Σιόζιου, Βάια

aegean

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στα γραμμικά και στα μη-γραμμικά συστήματα, καθώς και στο διάγραμμα φάσεων. Όπου οι υπόχωροι του γραμμικού συστήματος αντιστοιχούν σε φασικές τροχιές ασυμπτωτικές προς το σημείο ισορροπίας του μη-γραμμικού συστήματος . Θα κάνουμε χρήση του επιπέδου φάσης για να μελετήσουμε τα μη-γραμμικά συστήματα. Θα μελετήσουμε εξισώσεις δευτέρου βαθμού και πιο συγκεκριμένα την εξίσωση του Νεύτωνα για την κίνηση ενός υλικού σημείου σε ένα μονοδιάστατο μέσο. Θα αναφερθούμε στις κρίσιμες καμπύλες στάθμης καθώς και στις ομοκλινείς και ετεροκλινείς τροχιές. Καθώς και στις ακολουθίες Poincare για αυτόνομα συστήματα και στα τμήματα Poincare για μη-αυτόνομα συστήματα. Τα Χαμιλτονιανά συστήματα αποτελούν έναν μεγάλο κλάδο των δυναμικών συστημάτων με συγκεκριμένη μαθηματική θεωρία και σημαντικές εφαρμογές κυρίως σε θέματα Θεωρητικής Φυσικής. Θα αναφερθούμε μόνο σε συστήματα δύο βαθμών ελευθερίας. Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για διαταραγμένα συστήματα καθώς και για διαταραγμένα Χαμιλτονιανά συστήματα, το σύστημα ονομάζεται διαταραγμένο σύστημα ή σύστημα κοντά στην ολοκληρωσιμότητα. Καθώς και στις τομές και τροχιές Poincare.

masterThesis

Hamilton systems (EL)
καμπύλες στάθμης (EL)
level curves (EL)
Χαμιλτονιανά συστήματα (EL)
Poincare sequence (EL)
ακολουθία Poincare (EL)


2018


2020-05-10T07:24:48Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.