Αξιολόγηση σημαντικότητας ηγετικών χαρακτηριστικών του μάνατζερ πρώτου επιπέδου που αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων στην βαριά βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση σημαντικότητας ηγετικών χαρακτηριστικών του μάνατζερ πρώτου επιπέδου που αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων στην βαριά βιομηχανία (EL)

Χαντζής, Μιχαήλ

aegean

Η εργασία ξεκινάει με το θεωρητικό μέρος. Αρχικά γίνεται μια εκτενής αναφορά στην ηγεσία. Έγινε μια προσπάθεια να βρεθούν όσες περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές ήταν δυνατόν, έτσι ώστε να μπορεί να περιγραφεί αναλυτικά ο ορισμός της ηγεσίας, όσο και τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν ένα ηγέτη. Στην συνέχεια έγινε μια ιστορική αναδρομή για τον ρόλο που έχει στην βιομηχανία ο μάνατζερ πρώτου επιπέδου. Ξεκινήσαμε από τα αρχαία χρόνια και καταλήξαμε στο σήμερα. Είδαμε πως ο ρόλος αυτός έχει εξελιχθεί μέσα στους αιώνες και πως οι συνθήκες που υπήρχαν στην κοινωνία τον επηρέαζαν. Στην συνέχεια έγινε μια αναζήτηση στην βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο μάνατζερ πρώτου επιπέδου έτσι ώστε να αξιοποιεί το μέγιστο των δυνατοτήτων των εργαζομένων του. Στο τέλος του θεωρητικού αυτού μέρους καταλήξαμε σε 54 χαρακτηριστικά ηγετικά και μη. Ακολούθως δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο να αξιολογήσουν οι εργαζόμενοι πόσο σημαντικά θεωρούν τα χαρακτηριστικά αυτά του μάνατζερ τους, στην αύξηση της εργασιακής τους απόδοσης. Συγκεντρώσαμε 186 ερωτηματολόγια και προχωρήσαμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων . Αρχικά έγινε μια περιγραφή των αποτελεσμάτων μαζί με τον έλεγχο της εσωτερικής συνοχής του δείγματος με την μέθοδο Gronbach alpha. Κάναμε μια ανάλυση Pareto και έπειτα ελέγξαμε κάποιες υποθέσεις που είχαμε κάνει για την ύπαρξη συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές. Τέλος κλείνουμε την εργασία μας με τα συμπεράσματα της έρευνας μας. Μετά την ανάλυση που έγινε, είδαμε ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν πιο σημαντικά τα ηγετικά σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά του μάνατζερ τους. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει, είναι να καταλαβαίνει πόσο ικανός είναι κάθε εργαζόμενος του αλλά και να είναι υπεύθυνος των πράξεων του. Το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να κατανοεί τα οικονομικά θέματα της επιχείρησης.

masterThesis

ηγεσία (EL)
manager (EL)
leadership (EL)
industry (EL)
βιομηχανία (EL)
μάνατζερ (EL)


2018


2020-05-12T12:58:34Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.