Πολιτική και η κρίση των ανθωπίνων δικαιωμάτων στην Hannah Arendt και τον Jacques Ranciere

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Πολιτική και η κρίση των ανθωπίνων δικαιωμάτων στην Hannah Arendt και τον Jacques Ranciere (EL)

Χριστάκου, Χρυσή

aegean

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής προσεγγίζονται τα κύρια σημεία της πολιτικής θεωρίας της Hannah Arendt και του Jacques Ranciere, κυρίως εκείνα που στηρίζουν τις θέσεις τους για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτά τα σημεία αποτελούν η διάκριση του δημόσιου από τον ιδιωτικό χώρο, η νοηματοδότηση του «πολιτικού» και της πολιτικής δράσης. Κατά την περιγραφή της νοηματοδότησης του πολιτικού από τους δύο φιλοσόφους εντοπίζονται οι κοινοί προβληματισμοί σε σχέση με την πολιτική στον σύγχρονο κόσμο και περιγράφονται σύμφωνα με τους όρους που οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Έπειτα παρατίθενται οι διαφορετικές θέσεις των φιλοσόφων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρείται μία εκ νέου ανάγνωση των γεγονότων στα οποία στηρίζεται η θέση της Άρεντ, υπό το πρίσμα που μας προσφέρει ο Ρανσιέρ. Έτσι αναδεικνύονται οι διαφορές των δύο θέσεων περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τα διαφορετικά ιστορικά γεγονότα τα οποία αποτελούν αφετηρία της ανάλυσης τους, ενώ παράλληλα γίνεται μία προσπάθεια επανεξέτασης των βασικών εργαλείων της πολιτικής θεωρίας του Ρανσιέρ.. Η επανεξέταση αυτή ανοίγει δρόμους περαιτέρω μελέτης της δυνατότητας και της αδυνατότητας διεκδίκησης των δικαιωμάτων καθώς αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της πολιτικής δράσης. Τέλος, εντοπίζεται η σύγκλιση των δύο φιλοσόφων στην ερμηνεία των συγκαιρινών μας φαινομένων και εγείρονται προβληματισμοί σε σχέση με το παρόν και το μέλλον των δικαιωμάτων.

masterThesis

Jacques Ranciere (EN)
ανθρώπινα δικαιώματα (EN)
Hannah Arendt (EN)
πολιτική (EN)


2017-09


2020-06-09T07:57:53Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.