Το λαογραφικό μουσείο της Μυκόνου: νέος ανασχεδιασμός και μουσειολογική προσέγγιση της συλλογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το λαογραφικό μουσείο της Μυκόνου: νέος ανασχεδιασμός και μουσειολογική προσέγγιση της συλλογής (EL)

Χάμου, Σταματία

aegean

Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας, μια εποχή εντατικής τουριστικής εκμετάλλευσης, το φυσικό περιβάλλον και τα λείψανα της παράδοσης υφίστανται μοιραία τη βάναυση μεταχείριση από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ιδρύματα όπως το Λαογραφικό Μουσείο της Μυκόνου μάχονται να διασώσουν και να διαφυλάξουν τα λείψανα των αφανισμένων πολιτισμών και να περιορίσουν την ενδεχόμενη καταστροφή αυτών. Είναι δύσκολο όμως να προφυλαχθούν τα τεκμήρια αυτά, εάν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα. Η έρευνα στην Ιστορική και Λαογραφική συλλογή έργων τέχνης του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου, αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση διατήρησης της συλλογής. Εντοπίζει τα προβλήματα των αντικειμένων μεμονωμένα αλλά και συνολικά στο εσωτερικό περιβάλλον της συλλογής. Προβλήματα που απορρέουν κυρίως από την κτηριακή υποδομή, τα κατασκευαστικά υλικά των προθηκών αλλά και τις μεθόδους ανάρτησης των εκθεμάτων. Η εξυγίανση της συλλογής και του εσωτερικού χώρου φαντάζει επιτακτική ανάγκη, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των έργων τέχνης είναι κατασκευασμένος από οργανικά κυρίως υλικά που είναι πολύ πιο ευπαθή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, την βιολογική προσβολή, την ακτινοβολία κ.ά. Αναδεικνύεται η σημασία της προστασίας και διατήρησης των έργων τέχνης της συλλογής. Ως εκ τούτου, οι υιοθετούμενες μέθοδοι και οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές πρέπει να είναι συμβατές με την αίσθηση που αναδύει το μουσειακό περιβάλλον.

masterThesis

museum (EL)
preventive conservation (EL)
μουσείο (EL)
προληπτική συντήρηση (EL)
preservation of museum collections (EL)
διατήρηση μουσειακών συλλογών (EL)


2018-09-03


2020-07-10T09:56:56Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.