Σύστημα τηλεειδοποίησης καταστάσεων κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σύστημα τηλεειδοποίησης καταστάσεων κινδύνου (EL)

Χαρισιάδης, Ιωάννης

aegean

Στο κεφάλαιο 1 πραγματοποιείται μια καταγραφή των σκοπών και των απαιτήσεων του συστήματος. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η πλατφόρμα Arduino και παρουσιάζονται τα διάφορα modules αυτής. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το περιβάλλον ανάπτυξης Arduino IDE και περιγράφεται η διαδικασία προγραμματισμού των modules της εν λόγο πλατφόρμας. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η υλοποίηση του υπό ανάπτυξη συστήματος της παρούσας εργασίας (χρησιμοποιούμενα υλικά, συνδεσμολογίες κτλ). Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την ικανοποίηση των σκοπών του συστήματος. Στο κεφάλαιο 6 επιδεικνύεται η λειτουργία του κυκλώματος και τέλος, στο κεφάλαιο 7, καταγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά υλοποίηση της παρούσας εργασίας καθώς επίσης και τα συμπεράσματα αυτής.

masterThesis

επικοινωνίες (EL)
communications (EL)
προγραμματισμός (EL)
μικροεπεξεργαστές (EL)
programming (EL)
microcontrollers (EL)


2019-03-06


2020-08-27T12:19:11Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.