Κοινωνικός - πολιτικός βίος και απομονωτισμός στον Ίωνα του Ευριπίδη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Κοινωνικός - πολιτικός βίος και απομονωτισμός στον Ίωνα του Ευριπίδη (EL)

Ορφανού, Στυλιανή

aegean

Αντικείμενο της μελέτης είναι η πολιτική κοινωνία και πώς φαίνεται μέσα από την αρχαία τραγωδία του Ευριπίδη «Ίων» να αντιμετώπιζαν αυτό τον θεσμό οι πολίτες εκείνης της εποχής. Η επιλογή του θέματος πηγάζει από την πεποίθησή μου ότι, για την εξήγηση κοινωνικών φαινομένων στον σύγχρονο κόσμο, σημαντικό βήμα αποτελεί η μελέτη της αρχαιότητας. Οι αρχαίοι, με τη σοφία, τη γνώση και το οξυμμένο πνεύμα τους, έθεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και όχι μόνο. Προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της αρχαίας κοινωνίας, οι συνθήκες που επικράτησαν τότε και η σύγκριση με την αρχαία εποχή ώστε να προβληματιστούμε, να παραδειγματιστούμε ή και να εμπνευστούμε από τους Έλληνες για τον τρόπο διαχείρισης δυσμενών καταστάσεων και κρίσεων. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο άνθρωπος είναι αναγκαίο να ζει σε οργανωμένη κοινωνία για να βρει τον αληθινό προορισμό του, τον αληθινό εαυτό του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να ικανοποιήσει τις βιοτικές, υλικές, πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες και να τελειοποιηθεί ηθικά και πνευματικά. Για να επιτευχθεί ο σκοπός του, χρειάζονται αξίες που θα αποτελούν οδηγούς στη ζωή του και θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τις διάφορες κρίσεις, κοινωνικές-πολιτικές, οικονομικές ή ηθικές και θα συμβάλλουν στην αρμονική συμβίωση με τους συμπολίτες του.

masterThesis

υπερβατική διάσταση (EL)
dispute of political society (EL)
απαξίωση απολιτικότητας (EL)
ethical values (EL)
φυσική κατάσταση (EL)
dilemma (EL)


2018-09-12


2021-05-12T12:29:20Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.