Η σωματειακή οργάνωση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 1923 -1950

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η σωματειακή οργάνωση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 1923 -1950 (EL)

Νικολαΐδου, Παναγιώτα

aegean

Σχεδόν αμέσως μετά την έλευσή τους, οι Πόντιοι, ως νέα κοινωνικά υποκείμενα στη Θεσσαλονίκη, ανέπτυξαν μορφές δημόσιας κοινωνικότητας, που επέδρασαν στη διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης και ταυτότητας. Βασικό παράδειγμα της συλλογικής τους δράσης στη δημόσια σφαίρα ήταν η ίδρυση συσσωματώσεων. Οι συσσωματώσεις αυτές, οργανωμένες κυρίως στη βάση της εντοπιότητας, σημαντικού στοιχείου πολιτισμικής συνάφειας, αποτέλεσαν πυρήνα συσπείρωσης των υποκειμένων. Οι ποικίλες δραστηριότητές τους απέβλεπαν συνήθως στην επίλυση των προβλημάτων τους, την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους και την κοινωνική τους ένταξη στις νέες συνθήκες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία της προσφυγιάς, ως κυρίαρχης ανάμνησης, αν και όχι ομοιογενούς, καθόρισε τη μνήμη τους, η οποία ακολούθως, ως δυναμική διαδικασία, συνέβαλε στη συγκρότηση της συλλογικής τους ταυτότητας.

masterThesis

memory (EL)
συσσωματώσεις (EL)
πρόσφυγες (EL)
identity (EL)
effect (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)
Πόντιοι (EL)


2019-02


2021-05-12T12:30:12Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.