Μαθηματικά μοντέλα για την διάδοση φωτιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μαθηματικά μοντέλα για την διάδοση φωτιάς (EL)

Αγγελίδης, Χρήστος

aegean

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται ένα μοντέλο για την διάχυση της φλόγας σε ένα κατακόρυφο τοίχο η οποία τροφοδοτείται με ένα εύφλεκτο υλικό το οποίο απελευθερώνται από τον τοίχο. Το εύφλεκτο υλικό προκύπτει από την πυρόλυση του τοίχου, δηλαδή την χημική διάσπαση οργανικών υλικών με την θέρμανση απουσία οξυγόνου και άλλων αντιδραστήριων εκτός πιθανόν από ατμό. Θα βασιστούμε στην εργασία των D.A.FIDLER και A.A.LACEY με τίτλο «Dynamics of vertical fire spread» η οποία δημοσιεύτηκε στο «IMA Journal of Applied Mathematics (2012)». Θα την διερευνήσουμε και θα σχολιάσουμε κάποια από τα αποτελέσματα τα οποία παραθέτει. Επιπλόν θα κάνουμε κάποιες πρσομοιώσεις για να δούμε πως συμπεριφέρονται κάποια από τα μοντέλα πυρκαγιάς που παρουσιάζονται σε αυτήν. Θα τα σχολιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα γενικεύσουμε. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δημιουργήσαμε πιο απλές πρσομοιώσεις από αυτές που υπήρχαν στην εργασία οι οποίες όμως έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Τέλος έγινε προσπάθεια να εξηγηθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και να συγκριθούν μεταξύ τους ώστε να βγούν συμπεράσματα που θα δώσουν ιδέες για παιρεταίρω έρευνα στο μέλλον.

masterThesis

κατακόρυφος τοίχος (EN)
φωτιά (EN)
μαθηματικά μοντέλα (EN)
linear stability (EN)
fire spread (EN)
differential equations (EN)


2016-02-09


2021-07-20T04:56:37Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.