Αξιολόγηση δεικτών βιοποικιλότητας σε απολογισμούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αξιολόγηση δεικτών βιοποικιλότητας σε απολογισμούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (EL)

Ψαθάς, Μιχαήλ

aegean

Η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder theory) προκάλεσε πολλές αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο. Όλα τα είδη των επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή τον κλάδο στον οποίο ανήκουν αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους μέσω της σύνταξης απολογισμών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Μέσω τον απολογισμών, οι επιπτώσεις από τις διάφορες επιχειρηματικές δράσεις στο σύνολο της κοινωνίας και το περιβάλλον γίνονται πιο ξεκάθαρα αντιληπτές. Για να καταστεί η διαδικασία έκδοσης απολογισμών αξιόπιστη, διάφοροι οργανισμοί ανέπτυξαν κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρίες θα μπορούσαν να εκδώσουν απολογισμούς που θα πληρούσαν συγκεκριμένα πρότυπα, με σκοπό τη δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων μεταξύ των εταιριών. Η «Διεθνής Πρωτοβουλία για την έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας» (GRI) θεωρείται ο πιο σημαντικός οργανισμός έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών για αυτό το σκοπό, με το πλαίσιο οδηγιών «GRI G4» να είναι το πιο σύγχρονο. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αξιολογήσει την πληρότητα και ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω εταιρικών απολογισμών ΕΚΕ σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

masterThesis

αξιολόγηση (EL)
assessment (EL)
biodiversity (EL)
εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)
corporate social responsibility (EL)
βιοποικιλότητα (EL)
GRI (EL)


2017-03-08


2022-01-17T08:23:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.