Δεδομένα και αναλύσεις για τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα: 1961-2017

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Δεδομένα και αναλύσεις για τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα: 1961-2017 (EL)

Παντελή, Μαγδαληνή

aegean

Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σχετικά με το εργατικό δυναμικό και την παρουσία της γυναίκας. Αναλύθηκαν διάφορες χρονικοί περίοδοι μέσα στις οποίες εμφανίστηκε η γυναικεία εργασία καθώς και οι μεταβολές που συντελέστηκαν. Τα δεδομένα βασίστηκαν τόσο σε βιβλιογραφικές αναφορές και αρθρογραφία όσο και σε υπολογισμούς διάφορων στατιστικών στοιχείων, σχετικών με το θέμα. Εντυπωσιακή είναι η ανατροπή κάποιων στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τη γυναικεία εργασία ενώ επίσης επιβεβαιώνονται και αρκετά στερεοτυπικά σχήματα για το γυναικείο εργατικό δυναμικό. Επίσης εκτός από την παρουσίαση της γυναικείας εργασίας μέσα στο χρονικό διάστημα κάποιων δεκαετιών παρουσιάζεται παράλληλα και η γυναικεία εργασία σε διάφορα επαγγέλματα και κλάδους απασχόλησης.

masterThesis

ανεργία (EL)
γυναικεία εργασία (EL)
αγορά εργασίας (EL)


2018-05


2022-04-05T12:42:38Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.